ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 5321
ทุนการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการวิจัยการพัฒนาและเยาวชนสาธารณรัฐสโลวักปีการศึกษา2567เป็นหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักหลักสูตรเต็มเวลา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5320
มหาวิทยาลัยAlfaisal ใน Saudi Arabiaจึงมอบทุนการศึกษานานาชาติตามความต้องการสำหรับภาคการศึกษาปี2024/2025 ในชื่อ Need-based International Scholarships(ทุนระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มูลค่า 20%)เปิดรับสมัครถึง 28 ก.ค.ศกนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5319
โอกาสสำหรับชาวไทยที่สนใจศึกษาต่อในประเทศจีนกับงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนปี2024 ถือเป็นโอกาสดีในการเปิดโลกทัศน์การเรียนต่อแดนมังกร รวมถึงเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก รวมถึงทุนเรียนในประเทศจีน จากตัวแทนมหาวิทยาลัย...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5318
เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาอาเซียนจากมหาวิทยาลัย MoscowStateInstituteofInternationalRelations(MGIMO)ประเทศรัสเซีย โดยเป็นโปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครถึง 20 กรกฎาคม 2024...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5317
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเพื่อส่วนรวมมาถึงแล้ว! มีอายุระหว่าง 21-27 ปี และทำงานในภาคประชาสังคมมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญมาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Community Engagement Exchange Program (CEE)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5316
Universitas Islam Indonesiaมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย เปิดให้ทุนตั้งแต่ปริญญาตรีไปถึงปริญญาเอก แก่ผู้สนใจจากนานาชาติ คือ Future Global Leaders Scholarshipเปิดรับถึง 2 ธ.ค.ศกนี้(เริ่มรับ 1 ต.ค.2024)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5315
สาธารณรัฐตุรกีแจ้งให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐตุรกีประจำปีค.ศ.2024-2025 โดยเป็นทุนไปเรียนที่Istanbul Technical Universityและ Bursa UludaUniversityระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5314
Millsaps College ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศให้ทุน International Student Merit Scholarships เปิดรับผู้สมัครที่มีความสามารถที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดคณะ)ที่ Millsaps College เดทไลน์ปิดรับใบสมัคร 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5313
ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2025/26ทุนมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท (และบางหลักสูตรในระดับปริญญาเอก)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5312
เชิญนักวิทยาศาสตร์หญิงสมัครเพื่อเข้ารับรางวัลLOral -UNESCOForWomeninScience InternationalAwardsประจำปี2025 เป็นผู้มีผลงาน โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์รับสมัครถึง 1 ก.ค.ศกนี้ LOral Foundation...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5311
เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการวิจัยการพัฒนาและเยาวชนสาธารณรัฐสโลวักปีการศึกษา2567...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5310
University of Aberdeenในสกอตแลนด์เสนอให้ทุน International CISRUL PhD Studentship ประจำปีการศึกษา 2024/2025 หรือทุนที่ Centre for Citizenship, Civil Society, and the Rule of Law (CISRUL)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5309
La Trobe University ในออสเตรเลียร่วมมือกับ Holsworth Cancer Research Initiative ประกาศมอบทุนHolsworth Cancer Research Initiative Scholarship ระดับปริญญาเอก...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5308
Alfaisal University ประเทศซาอุดิ อาระเบีย เสนอให้ทุน Need-based International Scholarships for the academic session 2024/2025เป็นทุนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มูลค่า 20% ของค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 28 กรกฎาคม 2024...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5307
Physics Foundation Scholarships at University of Sydney, Australia ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่มีความโดดเด่นในการวิจัยภายในSchool of Physics, Faculty of Science คณะวิชาฟิสิกส์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5306
มูลนิธิ Il Bisonte - โรงเรียนการพิมพ์นานาชาติกำลังเชิญชวนผู้สมัครให้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี มีทุนการศึกษาสูงสุด 20ทุนที่เปิดสำหรับทุกคน โดยไม่จำกัดอายุหรือแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ทุนมีมูลค่าหลากหลาย(7,650,...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5305
Queensland University of Technology (QUT)ที่ออสเตรเลีย กำลังเปิดให้ทุน International PhD Scholarships in Leveraging Big Data and AI/ML for Smart Transport Solutions ทุนมูลค่า $32,192 ต่อปี ระยะเวลาสูงสุด 3.5 ปี...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5304
ด้วยเป้าหมายในการมอบการศึกษาระดับโลกให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสูง มหาวิทยาลัย Alfaisal ใน Saudi Arabiaจึงมอบทุนการศึกษานานาชาติตามความต้องการสำหรับภาคการศึกษาปี 2024/2025 ในชื่อ Need-based International...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5303
Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 (อายุ 15-18.5 ปี ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2568)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5302
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซียUniversitas Islam Indonesiaโดยรับตั้งแต่ปริญญาตรีไปถึงปริญญาเอก เปิดรับระหว่าง 1 ต.ค.-2 ธ.ค.ศกนี้ Universitas Islam Indonesia...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS