นานาชาติ โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 5328
เชิญเยาวชนอายุระหว่าง3-18ปีส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในเทศกาลเยาวชนนานาชาติTHEPLANETOFARTประจำปี2024 เปิดรับใบสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2024 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5259
กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเบลารุสและ National Centre for Artistic Creativity of Children and Youth เชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 4-16 ปีส่งภาพเข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ #Children #Future #Sport รายละเอียดดังนี้...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5134
ขอเชิญผู้สนใจ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช.สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการยุวทูตสันติภาพ:เยาวชนต้นแบบ-YouthsPointofViewชิงรางวัลเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมกิจกรรมที่นครวาติกันแดนศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศาสนา...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5109
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติUNESCOYouthEyesontheSilkRoadsครั้งที่5ในหัวข้อการประกวดครั้งนี้คือ สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานและวิถีชีวิตในเมือง (Architecture, Monuments and Urbanism) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4975
ขอเชิญผู้สนใจสมัครส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงาน the 54th World School Childrens Art Exhibition ตามรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนอายุ 5-16 ปี ช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม:29 ก.ค.-20 ส.ค. 2566 สถานที่จัด:...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4932
ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันInternationalEnglishLanguageOlympiad(ELO)2023ณกรุงอัมมานราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน International English Language...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4893
เชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศกาศิลปะKanagawaBiennial WorldChildrensArtExhibitionครั้งที่22ณจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่น จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 4 - 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4821
ขอเชิญผู้สนใจซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 14 25 ปีส่งผลงานการประกวดภาพถ่าpนานาชาติUNESCO YouthEyesontheSilkRoadsครั้งที่4 เปิดรับผลงานถึง 17 กรกฎาคมศกนี้ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์https://unescosilkroadphoto...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4407
ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 National Public Speaking Competitions 2021เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4159
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจัดทำโครงการ Speaking Hub เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับโลกรอบตัวภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมและวิธีการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนด้วยตนเอง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 4068
NASA ร่วมมือกับ Houston Cinema Arts Societyจัดการแข่งขันประกวดสร้างภาพยนตร์สั้น 2020 CineSpace Short Film Competitionเปิดรับเยาวชน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่ใจรักในการทำหนังสั้นจากทั่วโลก ชิงเงินรางวัลรวมถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3275
เชิญนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 16-20 ปี ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562รายการนี้ยังรวมครู/อาจารย์ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมฯอีกด้วย 1....
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3196
Hellenic National Commission for UNESCO ร่วมกับ the Ministry of Culture and Sport and the Municipality of Ancient Olympia จะจัดการประชุม The 2nd World Cultural Heritage Youth Symposium ระหว่างวันที่ 10 14 เมษายน 2562 ณ...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3165
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 (2018 International Exchange Programme for...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 3009
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานขอเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ 3rd International Childrens Art Competition หัวข้อ The Magic of Friendshipภายใต้หัวข้อย่อย My Dreams...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 2851
Fully Funded Microsoft Imagine Cup Global Student Competition, 2018 คือการแข่งขันที่เน้นทักษะ เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลกการประกวด Imagine Cup...
by somkiat tiantong
รูป 2847
เชิญแข่งเรียงความ World Youth Essay Competition for International Students, 2018ชิงทุนและตั๋วบินไปเยอรมนี โดยไม่จำกัดหัวข้อ เป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและมีแรงจูงใจมากที่สุด อาจเป็นประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม...
by somkiat tiantong
รูป 2713
Rome International School โรงเรียนนานาชาติในประเทศอิตาลีกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุน สำหรับนักเรียนระดับ elementary school และmiddle/high school จากต่างชาติ ประจำปี 2018-2019 ส่วนใหญ่เป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน...
by somkiat tiantong
รูป 2384
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร DELF ให้แก่นักเรียน ๒๐๐ คน วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา...
by somkiat tiantong
รูป 2160
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักเรียนมัธยม 6 คนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ เป็นเวลาสี่สัปดาห์โดยเน้นประเด็นความเป็นผู้นำและการพัฒนาเยาวชน...
by somkiat tiantong
Page 1 of 2 1 2 Next
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS