แวดวงอินเตอร์
YSEALI Professional Fellows Program กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุ 25-35 ปี ภาษาอังกฤษดี ไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานๆ ภายในห้าปีที่ผ่านมา และมีความสนใจในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายและนโยบายสังคม การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ การบริหารองค์กรนอกภาครัฐ
สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่https://asean.usmission.gov/ys…/yseali-professional-fellows/ ภายในวันที่ 15 เมษายนนี้ (หรือตามที่โครงการระบุไว้)

เนื้อหา 634 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0, ผู้ชม 1,693,024 ครั้ง, ผู้ติดตาม 0 คน

Loughborough University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ที่ market town of Loughborough, Leicestershire, in the East Midlands of Englandเสนอให้ทุน Dean’s Award for Excellence แก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนครอบคลุมค...
องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งการรับสมัคร Young Professionals Programme ประจำปี 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้รับโอกาสเข้าร่วมทำงานในองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา...
เพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่างไต้หวันและประเทศไทย ทางสำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย จึงได้เพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพขึ้นอีก 42 แห่ง ที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรนานาชาติรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (JCI) รวมทั...
China University of Petroleumแจ้งให้ทุน Shandong Provincial Governmentแก่ผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนโปรแกรม long-term non-degree, bachelor’s degree, master’s degree และ doctoral degree programmeโดยเปิดรับ...
ด้วยองค์การยูเนสโกประกาศรับสมัครตำแหน่งว่าง“Assistant Director-General (ADG) for Administration and Management”เพื่อทำงานในแผนกบริหารและจัดการ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่ง...
University of East Anglia(UEA) มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมือง นอริช สหราชอาณาจักรกำลังให้ทุน International Excellence Undergraduate Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2018 เป็นทุนช่วยลดค่าเรียน 25% หรือ 50% ในแต่ละปีกา...
Nagao Natural Environment Foundation (NEF) องค์กรพัฒนาเอกชนที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศกำลังพัฒนา แจ้งให้ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทางด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และวิชาการแก่ผู้สมัครจากชาติเอเชีย-แปซิฟิก(ร...
ด้วยองค์การยูเนสโกแจ้งว่าจะจัดให้มีการให้รางวัล UNESCO International Literacy Prizes 2018 ภายใต้หัวข้อ การรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ (Literacy and Skills Development) ซึ่งรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย ...
HHL Leipzig Graduate School of Management สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนี่ง ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีเปิดให้ทุนเรียนสำหรับผู้นำด้านธุรกิจ เป็นส่วนลดค่าเรียนมูลค่า EUR 5.000 สำหรับผู้เรียนระดับแนวหน้...
สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN Public Sector Leardership Programme ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการ ระดับกลางในสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์...
สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษา “2018 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia” จำนวน 87 ทุนแก่นักเร...
Bocconi Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอิตาลีประกาศให้ทุนBocconi Graduate Merit Awards ประจำปีการศึกษา2018-2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ เป็นทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมดในปีแรก และมีโอกาส...
University of Science and Technology Beijing เปิดให้ทุน USTB Excellent Freshmen Scholarshipsแก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อมาศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลายสาขา ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับยกเว้นค่าเรียน อีกทั้งมีเงินเดือน(2500 RMB)...
กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า เลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก (The Hague Academy of International Law) จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร External Programme ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ &ldquo...
APFNet Scholarship Program (ASP)กำลังเปิดรับนักศึกษานานาชาติเพื่อมาเรียนปริญญาโทในประเทศจีนในสาขาที่เกี่ยวกับ การจัดการและฟื้นฟูสภาพป่าที่ยั่งยืน(Sustainable Forest Management and rehabilitation) โดยจะทำการศึกษาในมหาวิ...
Page 1 of 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last