ลบ แก้ไข

10ทุนป.โทที่U. of Exeter

 
10ทุนป.โทที่U. of Exeter
ทุน Hornby Trustดำเนินการโดย Hornby Education Trust ซึ่งเป็นโปรแกรมป.โทที่University of Exeter มุ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับการสอนภาษาอังกฤษในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน บวกเงินค่าที่พักและค่าครองชีพ เปิดรับสมัครถึง 1 มี.ค.ศกนี้
            ทุนการศึกษาระดับMaster’s degree in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)ให้กับนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสาขาการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศบ้านเกิดของตน
           University of Exeter เป็นสถาบันวิจัยของรัฐที่โดดเด่นตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ มีวิทยาเขตในเมือง Exeter และ Cornwall มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1955และได้พัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ Exeter เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาอันหลากหลาย เช่น ธุรกิจ, กฎหมาย, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
          เกณฑ์การรับเข้าเรียน: ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การสอน TESOL เต็มเวลาอย่างน้อยสามปีหรือประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาแรก และควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
           ผู้สนใจควรกรอกใบสมัครของ University of Exeter เพื่อเข้าศึกษาในโปรแกรม MEd TESOL ก่อน  จากนั้นเมื่อได้รับหมายเลขนักเรียน Exeter แล้ว ผู้สมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา Hornby ได้
           การสมัครจำเป็นต้องมีการเขียนจดหมายครอบคลุมถึงความท้าทายสำคัญที่ครูสอนภาษาอังกฤษต้องเผชิญ และอธิบายถึงการเรียนหลักสูตร MEd TESOL ที่ University of Exeter ว่าจะช่วยจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร และทำไมผู้สมัครถึงควรได้รับทุนการศึกษา Hornby จากนั้นได้รับหมายเลขนักเรียน Exeter แล้ว โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร Hornby Scholarship ได้ที่ here.
          ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุน..,
• ยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
• เงินอย่างน้อย 15,500ปอนด์สำหรับเป็นค่าที่พักและค่าครองชีพ
• ค่าเดินทางไปกลับระหว่างประเทศสำหรับการเดินทางไปสหราชอาณาจักร 1 ครั้งเมื่อเริ่มหลักสูตร และการเดินทางกลับประเทศ 1 ครั้งเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร
         Important Dates:
 • Shortlisting Notification: No later than 15th April 2024.
 • Interviews: Weeks commencing Monday 29th April & Monday 6th May.
 • Final Outcome Notification: No later than 22nd May 2024.
Terms & Conditions:
 • Personal details and data may be shared with the University of Exeter, Hornby Trust, and Final Selection Panel members.
 • Scholarship conditional on prior application to the University of Exeter for the MEd TESOL program.
 • Not awarded in conjunction with other scholarships.
 • Scholarship may be withdrawn if offer is deferred, fee status is changed, or studies are interrupted post-enrollment.
Summary:
 • Application Deadline: 1st March 2024.
 • Number of Awards: 10.
 • Value: Full fee waiver, stipend, travel costs*.
 • Duration of Award: 1 year.
 • Contact: HASS Student Recruitment & Admissions – hassenquiries@exeter.ac.uk
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES