ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

ALL STORIES

รูป 5297
สถานทูตสหรัฐฯ และ โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน FALL 2024 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP(ทุนเต็มจำนวน) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครถึง 9...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5296
PhD Scholarships in (Multi-Disciplinary) Legal Research in the Field of Migration, Belgium(สหสาขาวิชาชีพ) ในสาขาการย้ายถิ่นฐาน โดยเป็นทุนBrussels School of Governanceประเทศเบลเยียม เป็นทุนเต็มจำนวน เปิดรับใบสมัครถึง 15...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5295
ทุนQuad Fellowship 2024-25เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในสาขาของตน และความปรารถนาที่จะใช้ความสามารถของตนเพื่อส่งเสริมความดีส่วนรวม โดยจะคัดผู้มีความสามารถจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ เปิดรับสมัครถึง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5294
Elite International Sports Scholarship(EISS) ทุนสำหรับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จสูงในระดับชาติและระดับนานาชาติในกีฬาทุกประเภทที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Swansea Universityในอังกฤษ เดทไลน์สมัครถึง 31 มี.ค.2024...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5293
ทุน GREAT Scholarships - Thailand เป็นความร่วมมือกันระหว่าง GREAT Britain Campaign ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5292
Macquarie University เชิญชวนผู้สมัครให้สมัครขอทุนสำหรับบุคคลที่มีความหลงใหลในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าที่ล้ำสมัยในการก่อสร้างและการผลิตผ่านการสำรวจกระบวนการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมดในการสร้างหุ่นยนต์...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5291
IMPACT Scholarships for high talented International Students for the academic year 2024-2025 ที่ University College London ( UCL ) ของอังกฤษ ทุนมีมูลค่าสูงสุด 19,300 ปอนด์ เป็นทุนสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทด้านสาธารณสุข...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5290
Trinity College Dublin PhD International Scholarships in Economics, Irelandทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์นานาชาติ สำหรับปีการศึกษา 2024-2025 โดยเปิดเฉพาะสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเปิดรับใบสมัครถึง 1 เมษายน 2024...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5289
มหาวิทยาลัย East Anglia (UEA) มีความยินดีที่จะประกาศทุนการศึกษา Global Undergraduate Excellence Scholarship(มูลค่าสูงสุด 10,000 ต่อปี) สำหรับปี 2024...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5288
Wallonia-Brussels International (WBI) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีจากสถาบันต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศของตน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5287
เชิญชวนเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน อายุไม่เกิน 30 ปี เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบีซีจี ของเอเปค (APEC BCG Award)ใน 3 ประเภท ได้แก่ สตรี เยาวชน และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5286
รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศว่าเปิดรับสมัครรอบทุนการศึกษา Australia Awards ประจำปี 2025 แล้ว...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5285
เปิดรับสมัครแล้ว ไปจนถึง 1 เมษายนศกนี้ สำหรับทุนQuad Fellowship 2024-25ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในสาขาของตน และความปรารถนาที่จะใช้ความสามารถของตนเพื่อส่งเสริมความดีส่วนรวม...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5284
ทุน Hornby Trustดำเนินการโดย Hornby Education Trust ซึ่งเป็นโปรแกรมป.โทที่University of Exeter...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5283
โอกาสเรียน 1 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่ LMU (Ludwig Maximilian University of Munich) ทุนนี้บริหารงานโดยสำนักงานระหว่างประเทศของ LMU และได้รับทุนสนับสนุนจาก German Academic Exchange...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5282
ทุนเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาที่ Amsterdam University College (AUC) โดยเฉพาะ Full-Ride Scholarshipมีมูลค่าทุน EUR 26000 (เฉพาะสำหรับนักเรียน ที่ไม่ใช่ EEA) สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เปิดรับใบสมัครถึง 1 เมษายน 2024 AUC...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5280
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษา ASEAN Scholarship for Thailand 2025แก่นักเรียนไทย เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่า (ครอบคลุมค่าเบี้ยเลี้ยง...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5279
Taiwan ICDF Scholarship 2024นักเรียนสัญชาติไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน หลักสูตรระดับปริญญาโท 29 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร จาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วไต้หวัน...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5278
International Overseas Research Scholarships ที่ Newcastle University ในสหราชอาณาจักรเปิดรับผู้สมัครจากนานาชาติ ในการเดินทางมาศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก(ไม่เกิน 3 ปี) โครงการนี้มีทุนให้มูลค่าระหว่าง 16,188 to 24,088...
by สมเกียรติ เทียนทอง
รูป 5277
Chinese Government Scholarship - AUN Program ทุนที่ดำเนินการโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน (full scholarship)...
by สมเกียรติ เทียนทอง
Page 1 of 179 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS