ลบ แก้ไข

Australia Awards Scholarships

 
Australia Awards Scholar
รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศว่าเปิดรับสมัครรอบทุนการศึกษา Australia Awards ประจำปี 2025 แล้ว เปิดโอกาสให้บุคคลจากประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่เข้าร่วม เดทไลน์ในการสมัคร 30 เมษายน 2024
           โครงการทุนThe Australia Awards Scholarships(AAS) มีชื่อเสียงและมีการแข่งขันสูง โดยมอบทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแก่นักศึกษาจากหลากประเทศทั่วโลก เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเป็นผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของตนเอง
          คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
          โปรแกรม AAS เปิดสำหรับบุคคลที่แสดงทักษะความเป็นผู้นำ ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการพัฒนา และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชนและประเทศของตน
            ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลายประเภท ได้แก่:
-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
-การเดินทางทางอากาศไปกลับ.
-เบี้ยเลี้ยงการก่อตั้ง - เงินสมทบค่าที่พัก หนังสือเรียน และสื่อการเรียน
-ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)
-เงินสมทบค่าครองชีพ - เงินสมทบรายปักษ์สำหรับค่าครองชีพขั้นพื้นฐานที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด
-บริการสนับสนุนอันหลากหลายซึ่งอาจรวมถึงภาษาและการสนับสนุนด้านวิชาการ หากจำเป็น
           สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการสมัครได้ทาง..,
Australia Awards Scholarships website. 
 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES