ลบ แก้ไข

ทุนฟรีโท-เอกที่21ม.ในไต้หวัน

 
ทุนฟรีโท-เอกที่21ม.ในไต้
Taiwan  ICDF Scholarship 2024นักเรียนสัญชาติไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน หลักสูตรระดับปริญญาโท 29 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร จาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วไต้หวัน การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รับสมัครถึง 15 มีนาคม 2567
           ปริญญาโทจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษา และปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
รายละเอียดทุนดังนี้:

  1. ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
  2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
  3. ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)
  4. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปริญญาโท 18,000 ดอลลาร์ไต้หวัน; ปริญญาเอก 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)
  5. ค่าประกันสุขภาพ
  6. ค่าหนังสือเรียน
                ดูคุณสมบัติผู้สมัครทุน หลักสูตรต่างๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.icdf.org.tw/wSite/DownloadFile?type=attach&file=f1701334253559.pdf&realname=2024+TaiwanICDF++Scholarship+Application+Guidebook.pdf  (ภาษาอังกฤษ)
สมัครได้ที่เว็บไซต์
https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=69338&ctNode=31566&mp=2
ดูคำถามยอดฮิต (Q&A) ได้ที่ไฟล์ PDF “Q&A_TaiwanICDF_in_Thailand_2024”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-119-3555 ต่อ 311 หรือ 388 อีเมล icdftecothai@gmail.com
 
Download:
ICDF Scholarship Application Guidebook 2024
 
ICDF Brochure
 
Q&A_TaiwanICDF_in_Thailand_2024
 
 TOP RELATED


NEW STORIES