ลบ แก้ไข

ทุนป.โท-เอก100%รัฐบาลจีน

 
ทุนป.โท-เอก100%รัฐบาลจีน
Chinese Government Scholarship - AUN Program ทุนที่ดำเนินการโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน (full scholarship) ในระดับปริญญาโทและเอก ประจำปี 2024-2025 เปิดรับถึง 1 มี.ค.2024
          วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน ผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
           ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดที่ https://www.campuschina.org / และสมัครได้ที่ https://forms.gle/MQdbYnu4eSYQMY4u9 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 215 3640
E-Mail: aun.chinascholarship@gmail.com / aun.suchanaadd@gmail.com
 
 TOP RELATED


NEW STORIES