ลบ แก้ไข

15ทุนOverseas Research

 
15ทุนOverseas Research
International Overseas Research Scholarships ที่ Newcastle University ในสหราชอาณาจักรเปิดรับผู้สมัครจากนานาชาติ ในการเดินทางมาศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก(ไม่เกิน 3 ปี) โครงการนี้มีทุนให้มูลค่าระหว่าง £16,188 to £24,088 เปิดรับใบสมัครถึง 10 May 2024
          ทุนการศึกษานี้ออกแบบมาสำหรับภาคการศึกษา 2024/2025โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและสนับสนุนบุคคลที่มีพรสวรรค์สูง โดยมอบเงินจำนวน 2,000ปอนด์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การศึกษาของพวกเขาในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาหนึ่งปี
         Newcastle University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1834 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการวิจัยและคุณภาพการสอนที่ยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยมีชุมชนนักศึกษาที่หลากหลายมากกว่า 28,000 คนจากกว่า 140 ประเทศ และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และการแพทย์
          ทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับสาขาวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย Newcastle
          เกณฑ์การรับเข้าเรียน: ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก และได้รับการประเมินในฐานะผู้สมัครจากนานาชาติที่เสียค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ต้องจัดอยู่ในประเภทใช้เงินทุนส่วนตัวทั้งหมดหรือบางส่วน
          มีความตั้งใจที่จะลงทะเบียนเรียนในช่วงปีการศึกษา 2024/25 ถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น ไม่สามารถสมัครได้สำหรับหลักสูตรที่เริ่มไปแล้ว และโปรแกรมนี้จำกัดเฉพาะการศึกษาในวิทยาเขตนิวคาสเซิลเท่านั้น
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย(admission requirements)จากนั้นจึงสมัครขอทุนที่ apply to Newcastle Portal.โดยมีหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
  • CV
  • Academic transcripts
  • English language proficiency certificate (if applicable) English language requirement
  • Research proposal (not required)
  • Two academic references
             ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุน: ทุนNUORS ครอบคลุมอัตราความแตกต่างระหว่างอัตราค่าธรรมเนียมในประเทศและต่างประเทศ โดยยังไม่มีการกำหนดมูลค่าเฉพาะสำหรับปี 2024/25 ส่วนมูลค่าทุนปี 2023/24 อยู่ระหว่างประมาณ 16,188 ถึง 24,088 ปอนด์ต่อปี ขึ้นอยู่กับรูปแบบค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษานี้ใช้ได้ในช่วงระยะเวลาปกติของปริญญาเอก ไม่เกิน 3 ปี
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES