ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยมดเพื่อสร้างหุ่นยนต์

 
ทุนวิจัยมดเพื่อสร้างหุ่น
Macquarie University เชิญชวนผู้สมัครให้สมัครขอทุนสำหรับบุคคลที่มีความหลงใหลในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าที่ล้ำสมัยในการก่อสร้างและการผลิตผ่านการสำรวจกระบวนการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมดในการสร้างหุ่นยนต์ ทุนมีมูลค่าปีละ $35,000 สูงสุด 4 ปี เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2024
          จุดมุ่งหมายหลักของทุนการศึกษานี้คือเพื่อสนับสนุนความพยายามในการวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและการนำกระบวนการกระจายอำนาจไปใช้ เช่นเดียวกับที่พบในอาณานิคมมด เพื่อตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในงานก่อสร้างและการผลิต ด้วยการเจาะลึกกลไกที่ซับซ้อนเบื้องหลังวิธีที่อาณานิคมมดสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยใช้กระบวนการกระจายอำนาจและจัดการด้วยตนเอง นักวิชาการจะปูทางสำหรับการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสามารถดำเนินงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์
         Macquarie University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1964 โดยรัฐบาลนิวเซาธ์เวลส์ และมีห้าคณะในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งในแคมปัสยังมีมีวิทยาลัยพร้อมที่พักอาศัย 2 แห่ง โดยทั้งสองแห่งก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมทางสังคมและกีฬาอันหลากหลายในสภาพแวดล้อมของชุมชน
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -มีสัญชาติในประเทศ, ต่างประเทศ
-หลักสูตรที่เปิดรับ MRes Year 2 + PhD
-ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุทั้งหมด แต่ไม่จำกัดเพียงความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมหุ่นยนต์
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES