ลบ แก้ไข

ทุน SIST LMU Equality

 
ทุน SIST LMU Equality
โอกาสเรียน 1 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่ LMU (Ludwig Maximilian University of Munich) ทุนนี้บริหารงานโดยสำนักงานระหว่างประเทศของ LMU และได้รับทุนสนับสนุนจาก German Academic Exchange Service (DAAD)
           วัตถุประสงค์ของทุนเพื่อสนับสนุนบุคคลที่มีประวัติความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
และส่งเสริมการไม่แบ่งแยก โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีประวัติทุพพลภาพ เช่น ความทุพพลภาพ การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีภูมิหลังของความเป็นผู้ลี้ภัย ทุนการศึกษานี้อุทิศให้กับการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมกันภายในชุมชนวิชาการ
           Ludwig Maximilian University of Munich (LMU) ตั้งอยู่ในใจกลางBavaria, Germanyเป็นสถาบันซึ่งรวบรวมประเพณีทางวิชาการและความเป็นเลิศมาหลายศตวรรษ LMU ก่อตั้งขึ้นในปี 1472 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมทางปัญญา ความสำคัญทางวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
           กำหนดเดทไลน์รับสมัครสำหรับทุนการศึกษา SIST LMU Equality คือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2024
              เกณฑ์การรับเข้าเรียน
1. เป็นนักศึกษาต่างชาติหรือผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่ LMU
2. ลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมการศึกษาเต็มเวลาปกติ(ไม่จำกัดสาขา)
3. แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. แสดงหลักฐาน ความทุพพลภาพ การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือภูมิหลังของผู้ลี้ภัย
5.ส่งหลักฐานความต้องการทางการเงินเพื่อการศึกษา
           ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อการสมัคร
  1. Application form
  2. Declaration of financial need (PDF, 1,337 KB)
  3. Reference (PDF, 143 KB)
 
Apply Now 
 
 TOP RELATED


NEW STORIES