ลบ แก้ไข

รัฐบาลจีนมอบทุน ระดับป.โท ในสาขาวิชา Transportation Engineering

 


ทุนการศึกษารัฐบาลจีน ระดับป.โท ในสาขาวิชา Transportation Engineering (Rail Transportation Equipments) ให้แก่ผู้สมัครที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา(ประเทศไทย)
ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า (full-scholarship)) จากรัฐบาลจีน ตลอดหลักสูตร 2 ปี่

คุณสมบัติ(เบื้องต้น)
-ไม่ถือสัญชาติ จีน แต่มีหนังสือเดินทางต่างประเทศ
-มีวุฒิป.ตรี
-ได้คะแนนTOEFL 560(paper-based)หรือ220(compter-based)หรือคะแนนTOEFL แบบใหม่ต้องสูงกว่า85หรือ IELTSต้องมากกว่า6.0  หรือใบcertificate ด้านภาษาอังกฤษอื่นๆที่สามารถเทียบเท่าได้
ยกเว้นสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องใช้คะแนนยืนยันด้านภาษา

-เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ,บุคคลากรทางเทคนิคในสถาบันการศึกษาขั้นสูง,scientific reshear จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ 2017 Master's Degree Program in Transportation Engineering in Developing Countries.pdf

   ส่งใบสมัครและเอกสารมาที่ rungroge@sti.or.th 

หมดเขตรับสมัครวันที่21 เมษายน 2560

ที่มา:http://engineer.utcc.ac.th/?p=news&id=219

 

Mickey Eduzones ชม 44,543 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES