ลบ แก้ไข

Colombo PlanและKDIให้ทุนป.โท

 
Colombo PlanและKDIให้ทุน
Colombo Plan Secretariatและ KDI School of Public Policy & Management แจ้งให้ทุนเต็มจำนวน สำหรับผู้สมัครเรียนจากต่างชาติที่มาจากชาติสมาชิกของColombo Plan(รวมทั้งไทย) เป็นทุนระดับปริญญาโท ระยะเวลา 12 เดือน
           KDI School of Public Policy and Management ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1997 เป็นสถาบันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาด้านนวัตกรรม เน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับนโยบายและสถานการณ์ระหว่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายสร้างเสริมคนทำงานระดับกลางไปสู่การเป็นผู้นำก้าวหน้า โดยทุนเต็มจำนวนนี้ให้ในสาขาต่าง ๆ คือ  Master degree in Public Policy /Master degree in Development Policy /Master degree in Public Management
         ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับซึ่งเกิดจากการร่วมเป็นสปอนเซอร์ของ Colombo Plan Secretariat   และ KDI School of Public Policy & Management ประกอบไปด้วย
-Admission process fees
-Full tuition fees
-Housing
-Living stipend
         สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร(ต้องมีข้อหนึ่งจาก 3 ข้อ)
-ประกาศนียบัตรระดับปริญญาที่คาดว่าจะได้รับแทนวุฒิการศึกษาระดับปริญญา ต้องได้ภายในเดือนมกราคม 2018
-วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรี(ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี) ต้องได้รับการรับรองตามกฎหมาย
-จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
          ผู้สนใจดำเนินการสมัครไม่เกิน 25 ตุลาคม 2017
Application Form
Scholarship Link
 

somkiat tiantong ชม 1,375 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES