ลบ แก้ไข

Korea National University of Arts มอบทุนเรียนฟรีด้านศิลปะทุกแขนง

 


Korea National University of Arts เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจาก 20 ชาติเอเชีย(รวมทั้งไทย) สมัครชิงทุน Art Major Asian (AMA) Scholarships ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผลประโยชน์ที่จะได้รับมีทั้งค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเรียนภาษาเกาหลี ค่าเรียนเต็มจำนวนเทอมปกติ ค่าครองชีพ และประกันสุขภาพ 
          
              วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา Art Major Asian (AMA) เป็นการช่วยให้นักศึกษาชาวเอเชียที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะได้มีโอกาสศึกษาศาสตร์นี้ในระดับสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่ Korea National University of Arts ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศต่าง ๆ อีกด้วย มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี (K-Arts)ถือเป็นสถาบันที่สำคัญในการสร้างศิลปินเกาหลีไปสู่การประสบความสำเร็จมากมาย พวกเขาล้วนนำแรงบันดาลใจไปสู่งานสร้างสรรค์ที่โด่งดัง  

           
             Korea National University of Arts Scholarships for Asian Students, 2017 เป็นทุนเรียนระดับ Bachelor และ Master Degree ที่ครอบคลุมหลายภาคการศึกษาได้แก่ School of Music, School of Drama, School of Film, TV and Multimedia, School of Dance, School of Visual Arts, School of Korean Traditional Arts

            ผู้ได้ทุนจะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดเมื่อเข้าเกาหลีใต้และกลับบ้านหลังจบการศึกษา
-ค่าครองชีพ เดือนละ 800,000 วอน
-ค่าอบรมภาษาเกาหลี
-ค่าเรียน ครอบคลุมเต็มจำนวน(ภาคการศึกษาปกติเท่านั้น))
-การประกันสุขภาพ(คุ้มครองจำกัด)
         
              สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร


- เป็นพลเมืองของ 20 ชาติเอเชียที่กำหนด Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Uzbekistan and Vietnam
- ระดับปริญญาตรีต้องจบหรือมีกำหนดจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 28 ก.พ.2018 ส่วนระดับปริญญาโทต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาตรี
- มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
- ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศ
- มีพรสวรรค์เรื่องศิลปะ และมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม
-ได้รับการแนะนำจากหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย องค์กร บริษัท หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
         
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560 


Application Form

Scholarship Link

 

Mickey Eduzones ชม 57,201 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES