ลบ แก้ไข

TOEFL IELTS TOEIC แตกต่างกันอย่างไร?

 

TOEFL IELTS TOEIC แตกต่


TOEFL IELTS  TOEIC แตกต่างกันอย่างไร?


เรามาเปรียบเทียบเบื้องต้นของการสอบทั้ง 3 แบบนี้กัน

TOEIC

 • ใช้สำหรับการยื่นสมัครงาน
  เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ง่ายที่สุดใน 3 แบบนี้

TOEFL

 • ใช้สำหรับการยื่นเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ในระบบอเมริกา
  Part Speaking และ Writing ของการสอบ TOEFL ยากที่สุด

IELTS

 • ใช้สำหรับการยื่นเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ในระบบอังกฤษ
  Part Reading และ Listening ของการสอบ IELTS ยากที่สุด

 

TOEIC ( Test of English for International Communication )

 

เป็นการวัดภาษาอังกฤษเชิงการสื่อสาร คะแนน TOEIC มีไว้สำหรับการสมัครงาน เพื่อเป็นการรับรองว่าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

การสอบ TOEIC มี 2 parts คือ

 • Listening 
  Reading 

ข้อสอบจะเป็นแบบ Multiple Choice ทั้งหมด (ง่ายกว่าการสอบ TOEFL มาก)

ผลTOEICเอาไว้ใช้สมัครงาน สายการบิน โรงแรม และบริษัทระดับนานาชาติต่างๆที่การทำงานของตำแหน่งนั้นๆจำเป็นต้องใช้หรือสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเช่น

ปตท ,การบินไทย , Chevron 

คะแนนTOEIC ทั้ง 2 Parts มีดังนี้

 

Listening เต็ม 495 Reading เต็ม 495. Total = 990 
มาตรฐานการสมัคงานทั่วไปอยู่ที่  600 - 650 คะแนน

ค่าสอบ:สำหรับประเทศไทยอยู่ที่ 1,500 บาท


สนใจติดต่อที่ศูนย์สอบกรุงเทพ ตึก BB Tower ถนนอโศก โทร 02 260 7061

 


TOEFL ( The Test of English as a Foreign Language )


เป็นของอเมริกา ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ทั้งนี้เพื่อทดสอบว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมากน้อยแค่ไหน 

จุดประสงค์คือสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ สามารถนำคะแนนสอบใช้ยื่นเข้าเรียนต่อปริญญาโท และ ปริญญาเอกคณะที่เป็นหลักสูตร International ในประเทศได้ 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะ Require คะแนนขั้นต่ำที่ 
 • 79/120 
 • หรือ550/677(แบบเก่า)
ข้อสอบTOEFL มี 4 Parts
 • Reading
 • Listening
 • Speaking
 • Writing   

คะแนนสอบ TOEFL ถือว่าเป็นมาตรฐานในการเรียนต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริกา การสอบในปัจจุบันเรียกว่า Internet-Based Test (TOEFL IBT)


ศูนย์สอบ TOEFL กระจายอยู่ในแต่ละประเทศ 

ค่าสอบ: สำหรับศูนย์สอบในประเทศไทยคือ 160 USD 

ส่วนคะแนนเต็มของการสอบแบบ IBT คือ 
 • 120 คะแนน 
 • เทียบกับรุ่นเก่าPaper Baseเต็ม677 


Part ละ 30 คะแนน คะแนนขั้นต่ำที่พอจะยอมรับได้สำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศคือ 80 (หรือเทียบเท่า 550 ในแบบเดิม -Paper-Based Test)


หากจะเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง ต้องให้ได้ 100 ขึ้นไป 

ดังนั้นถ้าใครคิดเรียนต่อใน อเมริกา ก็ต้องเตรียมตัวสอบ TOEFL ได้เลย 

การสมัครสอบ TOEFL ต้องสมัครออนไลน์ ที่ https://www.ets.org/toefl/ibt/about


 

IELTS ( International English Language Testing System )


เป็นการสอบในระบบอังกฤษ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเช่นกัน ถ้าคิดไปเรียนต่อทางอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็จะต้องใช้คะแนน IELTS
การสอบ IELTS ใช้ ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ 4 ทักษะ คือ 

 • การฟัง 
 • การอ่าน 
 • การเขียน
 • การพูด 

รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ในการใช้ภาษา


IELTS เป็นข้อสอบที่ร่วมมือกันของ 3 สถาบันคือ 

 • The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) 
 • บริติช เคานซิล 
 • และIDP : IELTS Australia

ซึ่งการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นตัวสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ระดับนานาชาติสูงสุด

IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 1. Academic สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในทุกสาขา
 2. General Training สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ 


แต่บางสถาบันต้องการให้ผู้สมัครเรียนสอบ Academic Module อันเนื่องมาจากมีความยากง่ายของสาขา ซึ่งผู้สมัครสามารถสอบถามโดยตรงกับสถาบันนั้น หรือเจ้าหน้าที่แนะแนว หรือสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

ค่าสอบอยู่ที่ 6,300 บาท 
การสมัครสอบ 

สมัครได้ที่ British Council ในประเทศไทย 

คะแนนสอบ IELTS

คะแนนจะแบ่งเป็นระดับ 1-9 คะแนนขั้นต่ำก็ไม่ควรต่ำกว่า 6.5
มหาวิทยาลัยดังๆก็อาจกำหนดเป็นระดับ 7-8 
หาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts.htm

 

 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนจากการสอบ TOEIC - TOEFL -IELTS


ที่มา:http://www.eduzones.com/


TOEFL IELTS TOEIC แตกต่
 
 

Mickey Eduzones ชม 5,750 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES