ลบ แก้ไข

อยากเรียนต่อที่เกาหลี ต้องสอบ TOPIK หรือไม่

 
topik

TOPIK (Test Of Proficiency In Korean) หรือ การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี  ซึ่งจำเป็นมากในการใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับสููงที่เกาหลี หรือสามารถนำไปใช้สมัครงานสำหรับชาวต่างชาติ หรือผู้ที่ต้องการวัดระดับการใช้ภาษาเกาหลีของตน

การสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การวัดระดับ

- ระดับที่ 1, 3 และ 5
ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 40 คะแนน
- ระดับที่ 2, 4 และ 6
ในแต่ละส่วน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 70 คะแนน และไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 50 คะแนน


TOPIK จัดสอบช่วงไหน?

● จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง
● ช่วงรับสมัคร ประมาณ เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี
● ช่วงสอบ ประมาณ เดือนกันยายน ของทุกปี

สถานที่สอบ

กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพฯ (KIS Bangkok School)
29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ10530
โทรศัพท์ 02-543-6981
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(อโศก)

นครปฐม
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก แผนกวิชาภาษาเกาหล

เชียงใหม่(TOPIKระดับ1 และ2)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพาหลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ (3×4ซ.ม.) 
- ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร
- สำเนาบัตรแสดงตน(บัตรประชาชน
- ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง)
- ค่าสอบระดับละ 800 บาท


อยากเรียนต่อที่เกาหลี ต้

 

Mickey Eduzones ชม 438 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES