ลบ แก้ไข

ทุนฮิต!คัดมาให้นักศึกษาไทยไปเรียนต่อ

 
ทุนฮิต!คัดมาให้นักศึกษาไ

ยังคงคึกคักเป็นพิเศษกับทุนของประเทศต่าง ๆ ที่กำลังเปิดมอบให้ผู้สนใจเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ  กว่า10 ประเทศ ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับผู้ที่ชอบคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานวิจัย มีข้อมูลน่าสนใจมากจากหลาย ๆ สถาบัน เชิญเข้าไปติดตามกันครับ...

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนวิศวะ
สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบทุนการศึกษาสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
แก่นักศึกษาชาวไทย

โดยมอบทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท 9 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน
ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ทาง www.masdar.ac.ae
หมดเขตขอรับทุน 30 พฤษภาคม 2560  AICT FUND
 

ทุนรัฐบาลเบลเยียม VLIR-UOS Scholarships
รัฐบาลเบลเยียมมีทุนการศึกษา VLIR-UOS Scholarships ให้กับนักศึกษาจากแอฟริกา ละตินอเมริกาและเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรฝึกอบรมในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเจ้าภาพ ณ ประเทศเบลเยียม โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ผู้สนใจสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ในเว็บไซต์ของหลักสูตรได้  
และติดต่อขอสมัครพร้อมส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าภาพโดยตรง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติและถิ่นพำนักอยู่ในแอฟริกา เอเชีย หรือละตินอเมริกา

2. อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

อายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับผู้สมัครทุนฝึกอบรม

3. มีผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละโปรแกรมการศึกษา

4. ไม่มีประวัติการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยในเบลเยียมมาก่อน

5. ผู้สมัครต้องไม่มาจากภาคธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร

6.สำหรับทุนฝึกอบรมผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและมีเอกสาร (statement of integration in an employment) จากผู้ว่าจ้าง

7. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครทุนฝึกอบรมหรือทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทปีละ 1 ทุนเท่านั้น

8. ผู้สมัครจะได้รับเลือกรับทุนฝึกอบรมและ/หรือทุนการศึกษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

9.หากผู้สมัครเป็นพนักงานของสถานศึกษาที่มีความร่วมมือ Institutional University Cooperation IUC Programme หรือ TEAM program ฺ อยู่แล้ว จะต้องแนบจดหมายจากผู้ประสานงาน IUC หรือ TEAM ว่าภาคส่วนของผู้สมัครไม่มีส่วนร่วมในความร่วมมือ IUC หรือ TEAM

สามารถอ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและศึกษษทุนการศึกษาอื่น ๆ ได้ ที่นี่
........................................
ที่มา http://www.vliruos.be/
http://www2.thaieurope.net/


 

ทุนแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม-ภาษา-ภูมิปัญญาญี่ปุ่น

เปิดให้ทุนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว สำหรับทุนของหน่วยงาน เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งประกาศทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2560 -2561
ทุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่มอบให้คนไทยเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน - การสอนภาษาญี่ปุ่น ทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา และทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
นอกจากนี้ยังมีทุนให้ในการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป สถาบัน และองค์กรที่สนใจ โดยสามารถส่งโครงการมาให้พิจารณาได้ตามกำหนดการในแต่ละปี
สำหรับปี 2560 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีกำหนดจะปิดรับใบสมัครเป็นวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 
ส่วนทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการแปลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จะต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งหมายความว่าในปีนี้หมดเขตรับสมัครไปแล้ว ...ก็ต้องรอให้เปิดรับสมัครใหม่ในปีหน้านะครับ
ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นดูได้ที่ http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

ข้อควรทราบ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น 
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อเหล่านั้น จะต้องติดต่อสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 0-2696 – 3000 หรือที่ homepage ของสถานทูตญี่ปุ่นที่http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm ซึ่งจะมีทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อมอบให้หลายโครงการทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ รวมไปถึงคนทำงานอีกด้วย
................................
ที่มา เรียบเรียงจาก http://www.jfbkk.or.th/

 

Public Health หลักสูตรทุนอีราสมุสด้านสาธารณสุข
The European Master in Public Health EUROPUBHEALTH+
โดยสถาบัน l’EHESP School of Public Health

**If you speak English, Spanish and/or French

**If you have a Bachelor degree (or recognized equivalent) in Medical or Health Sciences (medicine, nursing, pharmacy, veterinary, biology…), Social Sciences (sociology, economics, psychology, anthropology, geography, law, political sciences…) or Engineering…

Submit your application online before 15th January 2017. The best applicants will be awarded an Erasmus+:Erasmus Mundus Scholarship (Further deadlines for self-funded students).

Europubhealth+ is a two-year full time programme and will allow you to study in at least 2 different European universities.

Find out more: www.europubhealth.org

สำหรับปีการศึกษา 2017
สถาบันจะให้ทุนมากถึง 15 ทุน (สูงสุดถึง 47 000ยูโรตลอด 2 ปี)

และทุนพิเศษสำหรับภูมิภาคต่อไปนี้
- ละตินอเมริกา (Bolivie, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Panama, Perou, Uruguay, Venezuela)

- เอเซีย (Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Laos, Birmanie, Nepal, Corée, Indonesie, Malaysie, Maldives, Mongolie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailande, Vietnam)

- แอฟริกา (Algerie, Egypte, Israel, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie)
....................................
อ่านต่อที่ http://www.europubhealth.org/
ที่มา CampusFrance Thailand


เอไอทีกำลังเปิดให้ทุนเรียนฟรีป.โท-เอก ปี 2560 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 
สถาบันเทคโนโลยแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดรับสมัครขอทุนรัฐบาลไทย เพื่อศึกษาปริญญาโทและเอกกับนักศึกษานานาชาติจากกว่า 50ประเทศ พัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายนานาชาติ สู่ความเป็นผู้นําในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทุน RTG Fellowships เป็นทุนบางส่วนรัฐบาลไทย มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพอย่างก้าวกระโดด ในการเตรียมพร้อมสู่ AEC ในปี 2560 นี้ทุนนี้จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆทั้งสิ้น ดังรายละเอียดนี้
• ทุนอุดหนุน 100% (752,000 บาท). มูลค่าทุนเท่ากับค่าเล่าเรียนทั้งหมด สําหรับการเรียนสาขาใดก็ได้ในระดับปริญญาโท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.5 สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วไป และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับติดอันดับโลก ในกลุ่ม 1000 มหาวิทยาลัยแรก
• ทุนอุดหนุน 75% (564,000 บาท). มูลค่าทุนเท่ากับค่าเล่าเรียนสามภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชําระค่าเล่าเรียนภาคเดียว เป็นเงิน 188,000 ยาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 และ 2.75 สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับติดอันดับโลก ในกลุ่ม 1000 มหาวิทยาลัยแรก
• ทุนอุดหนุน 50% (376,000 บาท). มูลค่าทุนเท่ากับค่าเล่าเรียนสองภาคการศึกษา โดยนักศึกษาชําระค่าเล่าเรียนสองภาค เป็นเงิน 376,000 ยาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
ทุนในโครงการนี้ ได้กำหนดเป็นพิเศษให้ มหาวิทยาลัย 8 แห่งจะได้รับการพิจารณาพิเศษ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับติดอันดับโลก ในกลุ่ม 1000 มหาวิทยาลัยแรก
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  21 ธันวาคม 2559

สกอ.เปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
โครงการนี้เพื่อมอบทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ข้อผูกพันในการรับทุน
- เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกลาวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
การรับสมัครสอบ
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ http://www.mua.go.th/ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกลาวได้
กําหนดวันรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแตวันที่ 25พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอร์เน็ต http://www.mua.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.mua.go.th/  

กองทุนพัชรกิติยาภาให้ทุนไปเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 1.1 มีสัญชาติไทย
 1.2 ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 1.3 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
 1.4 สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
 ก. ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet- based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือ
ข. ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 1.5 คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้รับทุน
 2.1 ต้องผ่านการสอบแข่งขันโดยการสัมภาษณ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกำหนด
 2.2 ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ของเนติบัณฑิตยสภา
 2.3 ต้องได้ยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิก ก่อนได้รับทุนตามข้อ 5.
3. การรับสมัครสอบ
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ website ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th
3.2 ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4. ที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2
 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก
 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ
4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ¾ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร จำนวน 2 ใบ
 4.2 ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
 4.3 ใบรับรองผลสอบ TOEFL
 4.4 ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหนังสือรับรองการสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
 4.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง”และลงลายมือชื่อกำกับไว้ พร้อมทั้งนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย
5. การรับทุน
 ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ ก.พ. กำหนดสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา - http://www.thethaibar.or.th/
 
10 ทุนหนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2560 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ 25,000 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยด้านเทคโนโลยี 
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา ในวัน เวลาราชการ
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02 4376631 - 5 ต่อ 3418
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.bangkokeducation.in.th/new-details.php?id=2766
 
รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุนโครงการผู้นำรุ่นใหม่ออสเตรเลีย – อาเซียน
Calling all social entrepreneurs! ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี และมีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี ขอเชิญร่วมสมัครโครงการผู้นำรุ่นใหม่ออสเตรเลีย – อาเซียน (Australia-ASEAN Emerging Leaders Program - A2ELP) ซึ่งจะคัดเลือก 10 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 5 คนจากออสเตรเลียมาร่วมในหลากหลายกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาในปี 2560 หัวข้อสำคัญของโครงการในครั้งนี้คือเรื่องผลลัพธ์ทางสังคม
โครงการนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว 2-3 ปีในองค์กรที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม โครงการมองหาผู้สมัครที่มีแผนงานในการขยายกิจการเพื่อสังคม หรือสร้างธุรกิจใหม่เพื่อสังคม ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงค่าเดินทางและที่พักในออสเตรเลีย
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://asialink.unimelb.edu.au/…/p…/Emerging-Leaders-Program
ปิดรับสมัครวันที่ 11 มกราคม 2560
.....................................
ที่มา-http://asialink.unimelb.edu.au/asialink-dialogues-and-applied-research/programs/Emerging-Leaders-Program
-เฟซบุ๊ค  Australia in Thailand

108ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอก
สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 105 หน่วย รวม 108 ทุน 
ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-  กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา
ที่ได้ทําไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงิน
อีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล้าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
การรับสมัครสอบ
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกลาวได้
กําหนดวันรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www2.ocsc.go.th/scholarship

88 ทุนรัฐบาลไทยเปิดให้ผู้มีศักยภาพสูง
สํานักงาน ก.พ. เปิดการรสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี2560 
ทุนที่รับสมัคร 57 หน่วย รวม 88 ทุน
 กําหนดช่วงเวลาให้ทุน 2 ระยะ
-ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
- ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือตางประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ
ข้อผูกพันในการรับทุน
- เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสวนราชการที่ ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม้่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกลาวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
-ในระหวางการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
การรับสมัครสอบ
ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกลาวได้
กําหนดวันรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www2.ocsc.go.th/scholarship
 
มีทุน!วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพาเรียนป.โท-เอก
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพากำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มีทุนสนับสนุนการศึกษามอบให้ด้วย
โดยเปิดรับในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
พร้อมรับทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเตรียมเป็นผู้บริหารยุค AEC
ติดต่อสอบถาม 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
โทร. 038-745-851-2, 092-637-4440
www.gspa.buu.ac.th 
ก.พ.เปิดสอบ 60 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ ประจําปี 2560 ในโครงการทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
 ทุนที่รับสมัครสอบ 
จํานวน 51 หน่วย รวม 60 ทุน
ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวงกรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
- กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
การรับสมัครสอบ
ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th
การเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559 ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://scholar.ocsc.go.th/
ภาพจากhttps://advising.wisc.edu/content/your-path-graduation
 
ให้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นด้านสังคมศาสตร์ไทย - จีน 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน  ในการนี้ วช. และ CASS จึงได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นและร่วมกันสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ เป็นต้นมา  โดย วช. เป็นผู้สนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่นักวิจัยไทย และ CASS ทำหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยรับรองในจีนและให้การสนับสนุนงบประมาณค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทางทั้งหมดของนักวิจัยไทยตลอดระยะเวลาที่ทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลักษณะทุน
- เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานของ CASS และมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
-เป็นทุนซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ทุนละไม่เกิน ๑๔ วัน
-เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลทางวิชาการของโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานวิจัยของไทยซึ่งภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าวไม่มีงบประมาณสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไปประเทศจีน
-เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและจีนโดยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการซึ่งมีแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคตที่ชัดเจน 

ระยะเวลาและการดำเนินการ  
-เป็นทุนเพื่อทำวิจัยระยะสั้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน
-ระยะเวลาดำเนินการทำการวิจัยระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
-การเลือกระยะเวลาไปทำการวิจัย ควรคำนึงถึงข้อจำกัดของบางช่วงเวลาที่จีนไม่สะดวกในการต้อนรับ ระหว่างวันแรงงาน (๑ – ๗ พฤษภาคม) ช่วงปิดภาคเรียน (กรกฎาคม) วันชาติจีน (๑ – ๗ ตุลาคม) และช่วงวันตรุษจีน
-วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลดจำนวนวันเดินทางและปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามข้อเสนอโครงการ ในกรณีที่ วช. และ CASS พิจารณาเห็นสมควร  โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการต่อไป
กำหนดเวลารับสมัคร
กำหนดเวลารับสมัครทุน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐        
ที่มาและดูเพิ่มเติม 
http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2038/--NRCTCASS--2560--CASS.aspx#.WCSADtV97I

ให้ทุนหนุนแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กที่จะสามารถครอบคลุมต้นทุน และงบประมาณบางส่วนสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-ภูมิปัญญาและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามเงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น 
การสมัครขอรับทุนดังกล่าวจะเปิดรับ 4 ครั้งต่อทั้งปีโดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารไม่เกินทุกวันที่ 10 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี
อย่างไรก็ตามทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดให้มีการขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เหล่านั้นในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ก่อนที่จะมีการขอรับใบสมัครและระเบียบการจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจจะยื่นใบสมัครทุนโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กรุณาดูรายละเอียดตารางการยื่นใบสมัครดังต่อไปนี้
(รอบแรก) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 เมษายน) 
(รอบสอง) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 กรกฎาคม)
(รอบสาม) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 ตุลาคม)
(รอบสี่) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 มกราคม)
หากวันที่สิ้นสุดกำหนดส่งใบสมัครตรงกับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะนับวันสิ้นสุดส่งใบสมัครในวันแรกของสัปดาห์ถัดไป
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อีเมล: smallgrant@jfbkk.or.th
ที่มา/ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.jfbkk.or.th/

อีราสมุส+เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยน-เรียนต่อในยุโรป
โครงการทุนการศึกษาอีราสมุส+ กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนบุคคลากรในระดับอุดมศึกษา
โดยเปิดมอบทุนใน 4 ส่วนดังนี้
1. International credit mobility
2. Erasmus Mundus joint master degrees
3. Capacity-building for higher education
4. Jean Monnet activities
สามารถสมัครได้ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2017
รายละเอียดในแต่ละโครงการ รวมถึงกำหนดรับสมัคร และงบประมาณ ศึกษาข้อมูลได้ตามลิงค์ด้านล่าง
สำหรับสถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีราสมุส+ ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://goo.gl/l7ebUo
นักเรียนและนิสิต-นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สนใจทุนการศึกษาโครงการอีราสมุส+ ในยุโรป สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/2Lv4pD
 
ทุนมหา'ลัยวิทยาศาสตร์ฯผิงตงให้เรียนฟรีที่ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology)ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนเรียนฟรีมอบให้
ประเภททุน
ทุนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตงสำหรับนักศึกษาต่างชาติดีเด่น
ปริญญาตรี: งดเว้นค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก
ปริญญาโทและเอก: ทุนเต็มจำนวน (งดเว้นค่าเล่าเรียน,ค่าหน่วยกิตสูงสุด 12 หน่วยกิต/ เทอม,ค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัยพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน หรืองดเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วน,ค่าหน่วยกิตสูงสุด12หน่วยกิต/ เทอม, ค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติระดับปริญญาตรี:
นักศึกษาชั้นปีที่1, 2,3 และ 4 ต้องได้เกรดเฉลี่ย 75% ต่อปีหรือมากกว่านั้น
ระดับปริญญาโท:
นักศึกษาชั้นปีที่1-2 มีเกรดเฉลี่ย 80% ต่อปีหรือมากกว่านั้น ; TOEFL paper 520 คะแนนหรือมากกว่านั้น
ระดับปริญญาเอก:
นักศึกษาชั้นปีที่1-3 หรือ4 ได้เกรดเฉลี่ย 80% ต่อปีหรือมากกว่านั้น ; TOEFL paper 520 คะแนนหรือมากกว่านั้น
(http://oia.npust.edu.tw/en/International_scholarship)
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
-1 มกราคมถึง 31 มีนาคม (สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน)
-1กันยายนถึง 30 พฤศจิกายน (สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนในเดือนกุมภาพันธ์)
การประเมิน
1. แบบฟอร์มการสมัครและเอกสารการสมัครอื่นๆ
(http://oia.npust.edu.tw/International_Application%20)
2. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์(สามารถเลือกวิธีการสัมภาษณ์)
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
Taiwan Education Center,Thailand
https://drive.google.com/file/d/0B0VlJHL2uQTgQ2tfQWFvdmlCSlU/view

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ให้ทุนนักศึกษาค้นคว้าวิจัย
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
หากนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ใดสนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
   1. ขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0 2357 3155 โทรสาร 0 2357 3193
   2. สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=people2554
 
ทุนด้านกฎหมายจาก CPG ที่Goethe University Frankfurt 
ทุนการศึกษาด้านกฎหมายจาก CPG สำหรับคอร์สภาคฤดูร้อนที่ Goethe University Frankfurt 
รับสมัครถึงวันที่ 12 ธันวาคมนี้
CPG Summer School 2017 scholarship at Goethe University of Frankfurt is now opened for application!
More information and application: http://www.cpg-online.de/index.php?area=1&p=news&newsid=254
Eligibility: The scholarship addresses primarily students and alumni of Thammasat University Faculty of Law who
have attended German law classes, esp. LA 273, or have participated in CPG programs, e.g. German language classes; furthermore, eligible are law students from other universities, young lecturers and legal professionals who have contact with German law, culture or language.
Required application documents:
Filled out and signed application form along with a photo picture and a letter of motivation
Resume Transcripts
Recommendation letter
of a professor of law or a person of equivalent standing in other academic or judicial institutions
Further supportive documents (if available, such as German language certificates, TestAS
certificates, etc.)
Application deadline: 12 December 2016
Hurry up if you
wan to join one of the great scholarship!!!
ที่มา DAAD Thailand 
 
นิวซีแลนด์มีทุนให้คนไทย 119 โครงการ
ช่วงนี้หลาย ๆ ประเทศกำลังเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากประเทศไทยเราจำนวนมาก ทั้งทุนไปเรียนต่อ ทุนแลกเปลี่ยนรวมไปจนถึงทุนเพื่อไปทำการวิจัย (เปิดดูทุนที่กำลังเปิดรับได้ตามลิงค์นี้ https://blog.eduzones.com/magazine)
ล่าสุดได้รับข้อมูลในการไปเรียนต่อประเทศ "นิวซีแลนด์" เมื่อเปิดดูก็รู้ว่า ที่นี่นอกจากความมีมาตรฐานระดับโลกทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ และระบบการศึกษาแล้ว ยังมี "ทุนการศึกษา" มอบให้อีกเป็นจำนวนมาก
ยิ่งเมื่อค้นหาดูเฉพาะทุนที่ให้ "คนไทย" ด้วยแล้ว ไม่น่าเชื่อว่า ณ ปัจจุบันมีทุนให้มากมายถึง 119 โครงการ
เข้าไปดูกันได้เลยครับตามลิงค์ แล้วเลือกทุนที่ให้คนไทย
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/how-to-apply/find-scholarships?level=&subject=&nationality=N100764
ลองมาดูกันครับว่า ระบบการให้ทุนการศึกษาของนิวซีแลนด์ เขาจะให้อะไรกับน้อง ๆ นักศึกษาของไทยเราบ้าง...
การสนับสนุนทางการเงิน
ทุนการศึกษาเป็นวิธียอดเยี่ยมที่จะช่วยในเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประจำวัน การรับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าอาจหมายถึงว่าคุณไม่ต้องหางานพาร์ทไทม์ ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นที่จะจดจ่อกับการศึกษาของคุณ
รัฐบาลนิวซีแลนด์ รวมทั้งรัฐบาลประเทศอื่น ๆ สถาบันการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประสบการณ์และคอนเน็คชั่น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์หรือการทำความรู้จักกับผู้นำธุรกิจ การได้รับทุนการศึกษาอาจเปิดประตูสู่ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเฉพาะคุณแต่เพียงผู้เดียว
คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานชั่วชีวิตกับครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักเรียนทุนท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นต่อไป การดูแลที่เรียบง่ายจากสถาบันการศึกษาของคุณจะช่วยให้คุณใช้เวลาในนิวซีแลนด์อย่างคุ้มค่าที่สุด
ความสำเร็จในอาชีพ
การได้รับทุนการศึกษาทำให้คุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงที่โดดเด่น และอาจทำให้คุณเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าผู้สมัครงานคนอื่น ๆ หลังจากที่คุณจบการศึกษา
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันประเภทอื่น ๆ จะทำให้คุณมีจุดขายที่ไม่เหมือนใครในประวัติการทำงานของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณโดดเด่นขึ้นมา คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทุนการศึกษาของคุณในตลาดงานทั่วโลกเพื่อให้คุณได้งานที่คุณตั้งใจไว้
ปัจจัยความสำเร็จ
ทุนการศึกษามีการแข่งขันสูงแต่ไม่ใช่ทุกทุนที่อิงตามผลการศึกษา ทุนการศึกษาบางทุนพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประเทศต้นทาง สาขาวิชา หรือศักยภาพในการเป็นผู้นำ
เพิ่มโอกาสความสำเร็จด้วยการค้นหาทุนการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณและให้เวลาตัวเองมาก ๆ ในการสมัคร
หากคุณไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาได้ จำไว้ว่านิวซีแลนด์เป็นจุดหมายที่คุ้มค่าเงินซึ่งช่วยให้คุณทดแทนค่าใช้จ่ายด้วยการทำงานไปด้วยในระหว่างเรียน
หากน้อง ๆ และท่านใดที่สนใจเข้าไปค้นหาข้อมูลการเรียนต่อและทุนการศึกษาได้ที่นี่ครับ
 https://www.studyinnewzealand.govt.nz

NIDA เปิดรับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 และประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 1/2560
1.รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)
ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน
** กรณีผู้สมัครประเภททุนส่งเสริมการศึกษา แต่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ **
ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภทจบการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 1/2560 
เงื่อนไขผู้สมัครเบื้องต้น สำหรับ ภาคปกติ กรณีพิเศษ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร (ได้ที่ประกาศรับสมัคร ข้างต้น)
2. กรณีสมัคร Online กรุณาชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มกราคม 2560 เท่านั้น
3. ผู้สมัคร Online ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 เท่านั้น
(ส่งเอกสารตามช่องที่ระบุในประกาศรับสมัคร)
4. ผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครกรณีทุน ได้คนละ 1 ทุน เท่านั้น
5. กรณีสมัครด้วยตนเอง เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามประกาศข้างต้น)
ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 

**กรณีผู้สมัครไม่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้)**
2.ประกาศรับสมัครภาคปกติ
ประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 1/2560
สมัคร Online ตั้งแต่ บัดนี้ - 11 ธ.ค.59
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ธ.ค.59 
(เว้นวันหยุดราชการ)
ใบสมัคร (ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร)
.....สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273370-71,73
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
 
ทุนFranco-Thaiรัฐบาลฝรั่งเศสให้นักศึกษาไทยเรียนป.โท-เอกเปิดรับแล้ว
ทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) 2017 เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว
-เป็นโครงการทุนระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
-ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร
-ไม่จำกัดสถาบัน
คุณสมบัติทั่วไป
- สัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
- ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร
ผู้สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิ้งค์
เว็บไซต์ทุน
http://francothai-science.com/scholarships/
คู่มือการมัคร(เอกสารที่จำเป็น คุณสมบัติอื่นๆ และเกณฑ์การพิจารณา)
http://francothai-science.com/scholarships/home.php…
คำถามที่พบบ่อย
http://francothai-science.com/scholarships/home.php…
หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ได้ที่
Tel 02 627 2160
Email: bangkok@campusfrance.org
ที่มาCampusFrance Thailand

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ให้ทุนเรียนปริญญาตรี-ปริญญาโท
    หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภูมิภาค
การมอบทุนปีนี้ เป็นโครงการสนับสนุนการศึกษาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ทุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
โดยมอบให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และนักศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับปีงบประมาณ 2559 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนจำนวน 25 คน
เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน
1.ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับปริญญาโท จำนวนเงินทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อปีการศึกษา และ 4 ปีการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี จำนวนเงินทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา
2. การจ่ายเงินทุนการศึกษา จะแบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้งสำหรับปริญญาโท ครั้งละ 25,000 บาท(สองหมื่นห้าพันบาท) และระดับปริญญาตรี ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. ผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไป
4. ผู้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานผลการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯทราบ เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไป
5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไป
6. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดขณะได้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
 คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
(ระดับปริญญาโทสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นการตัดสินขั้นสุดท้ายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560สอบถามข้อมูล-ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
 งานทุนการศึกษา / ส่วนกิจการนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ให้ทุนเอเชียบริดจ์เรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ
มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการทุนการศึกษา "เอเชียบริดจ์ - Asia Bridge Program (ABP)" โปรเเกรมให้ทุนการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีแก่นักเรียนจาก ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ อินเดีย 
หลักสูตรเอเชียบริดจ์ (ABP) เป็นหลักสูตรโดดเด่นที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทระดับโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองซิซุโอกะ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาแก่ผู้นำระดับโลกทางธุรกิจและลังคมในอนาคต
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเชิงสหวิทยาการที่ครอบคลุม และมีการผสมผสานความ เชี่ยวชาญเชิงเทคนิค การดำเนินธุรกิจ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถเติบโตไปในฐานะที่เป็นผู้เชี่อมโยงชิซุโอกะเข้ากับประเทศบ้านเกิดของตนเองได้
ข้อดีของผู้ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านทาง ABP
- ไม่ต้องไปสอบที่ญี่ปุ่น จัดสอบทาง Skype ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
- ไม่มีค่าสอบเข้าและค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับปีแรก และมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาในชั้นปีที่ 2 - 4 (พิจารณาตามผลการเรียน)
- ได้ทุนค่าใช้จ่ายรายเดือนจากมหาวิทยาลัยสำหรับ 18 เดือนแรก (40,000 เยน/ เดือน)
- มีหอพักมหาวิทยาลัยที่สะดวกสบาย ปลอดภัย
- ได้เรียนหลักสูตรเดียวกับนักศึกษาญี่ปุ่น หลังจากเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น
- มีโอกาสทางอาชีพ โดยจะได้ฝึกงานกับบริษัทระดับโลกที่มีจุดเริ่มต้นจากชิซุโอกะ เช่น SUZUKI, YAMAHA , HONDA เป็นต้น
เรียนฟรีด้วยทุนการศึกษา ABP
ABP ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่นักศึกษาทุกคน นอกจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และค่าแรกเข้าแล้ว ยังรวมไปถึงค่าเล่าเรียนในปีแรกด้วย การให้ความช่วยเหลือสำหรับปีที่ 2, 3 และ 4 จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียน50% หรีอ 100%โดยขึ้นอยู่กับการประเมินผลการเรียนรายบุคคลของปีที่ผ่านมา และยังมีเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก ABP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน หรือนักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ ทางการเงินจากรัฐบาลหรือองค์กรอื่น ๆ
วิธีการสมัคร
ผู้สมัคร ABP ต้องมีผลสอบ EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students - การสอบที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุน), ผลสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง TOEFL, TOEIC หรือ IELTS) หรือสามารถใช้ผลสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test - การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น) แทนผลสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นของ EJU ได้ โดยคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างกระบวนการสมัคร
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/news/ABP_A4_4P_THA.pdf

มีทุน! Monash University เรียนพร้อมโอกาสทำงานสายวิศวะในออสเตรเลีย
Study Engineering in Monash University #45 World Ranking เรียน และโอกาสทำงานสายวิศวะในออสเตรเลีย
Why not study at Study at Monash University. สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ และกำลังคิดอยากเรียนต่อโทด้านวิศวะ หรือเปลี่ยนสายไปด้านธุรกิจ หรือ อยากเรียนทั้งคู่   Monash University  มหาวิทยาลัยในกลุ่มท๊อปของออสเตรเลีย (Group of Eight) มีหลักสูตรน่าสนใจมานำเสนอ
Simple now is the time to really look to the future – go study engineering at Monash University In a competitive career environment now is the time to stand out from the crowd. This One OR Two-year master’s program offers a broad range of specializations which include; Chemical Engineering, Civil (Infrastructure Systems) Engineering, Civil (Water) Engineering, Civil (Transport) Engineering, Electrical Engineering, Materials Engineering, Mechanical Engineering, Medical Engineering, Renewable and Sustainable Energy Engineering.

Complete the
2 year program and then stay on and work for two years. Grow your network of contacts and gain valuable skills. This will look great on your CV. This program combines studies in specific disciplines of engineering – as listed above, with subjects in management and business along with the opportunity for you to pursue your own areas of interest through individual projects.

สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 2 ปี สามารถอยู่ต่อและทำงานได้ในออสเตรเลียได้อีก 2 ปี เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการทำงานและเรียนรู้ทักษะการทำงานที่มีคุณค่า เอื้อประโยชน์ต่อประวัติส่วนตัวที่ไว้ใช้ยื่นในการสมัครงานในอนาคต หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรผสมผสานระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาเฉพาะทาง (รายละเอียดสาขาวิชาตามด้านบน) กับวิชาทางด้านการจัดการและธุรกิจ พร้อมโอกาสที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในโปรเจ็คที่อยู่ในหลักสูตร

What are the entry requirements? Well, firstly you will need an equivalent 4-year degree in Engineering. If you have studied in a language other than English you will need to take an IELTS or a
TEOFL test to demonstrate your English-language proficiency.
English language requirements
International applicants must meet one of the following English language requirements:
IELTS overall score of 6.5 with no band less than 6.0
TOEFL paper-based overall score of 550 with a TWE of 4.5
TOEFL internet-based Overall score of 79 with 21 in writing, 12 in Listening, 13 in Reading and 18 in Speaking

ทำไม  Monash University  จึงน่าเรียน?
World Rankings:
อันดับ 1 ของออสเตรเลีย และอันดับที่ 45 ในสาขาวิศวะกรรมศาสตร์ จากการจัดอันดับ โดย Subject Ranking 2016: โดย Time Higher Education ในสาขาวิชา Engineering & Technology
บัณฑิตที่จบจากโมนาชได้รับการจ้างงานมากที่สุดติดอันดับที่ 56 ของโลก โดย Global Employability University Rankings
มอบทุนการศึกษา Scholarship A$6,000/ปี สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน Master of Advanced Engineering
Advance your career opportunities by becoming a transformational leader. Contact us for more information about this great course and this great university, in the great city of Melbourne – Monash University.
เพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณ เพื่อจะเป็นผู้นำในอนาคต ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย Monash ในเมืองที่น่าอยู่อย่าง Melbourne
สมัครเรียนวันนี้ โทร 02 236 7222    Line ID: Insight1       Email: info@insight.in.th
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ ต่อได้ที่  http://www.insight.in.th/
 
ทุนจีน!เรียนป.โท-เอกที่Harbin Engineering University

รัฐบาลจีนและมหาวิทยาลัย Harbin Engineering University จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นทุนประจำปี 2017-2018 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะเวลาการศึกษา
ทุนระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 3 ปี
ทุนระดับปริญญาเอก ใช้เวลาเรียน 4 ปี
กำหนดการรับสมัคร
15 ธันวาคม 2559 จนถึง 20 มกราคม 2560
ติดต่อขอรายละเอียด
International Office, Harbin Engineering University
E-mail: heufao@hrbeu.edu.cn, studyheu@yahoo.com
Tel: 0086 451 82568218, 82568266 
Fax: 0086 451 82530010
ที่มาhttp://ces.wu.ac.th/
 
เปิดแล้ว!ทุนไอเฟลเรียนป.โท-เอกฟรีที่ฝรั่งเศส
โครงการทุนไอเฟลโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส เปิดคัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเพื่อเล่าเรียนในสถาบันที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศสประจำปี 2017 แล้ว
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศฝรั่งเศสเริ่มเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาที่เรียกว่าทุนไอเฟลตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนสถาบันการศึกษาในก้าวสู่ความเป็นสากล และเพื่อดึงดูดนักศึกษาในประเทศต่างๆให้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก"หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส"ในสาขาต่างๆ ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ 
2. รัฐศาสตร์และกฏหมาย 
3. การบริหารและการจัดการ 
กำหนดการรับสมัคร
Opening of the call for applications: October 10th, 2016
Deadline for receipt of applications by Campus France : January 6th, 2017
Announcement of results: Week of March 20th, 2017
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ต้องมิใช่สัญชาติฝรั่งเศส ผู้ถือสองสัญชาติ แล้วสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเป็นฝรั่งเศสไม่สามารถสมัครได้
-อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาโท
-อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก
-ผู้สมัครทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการขอทุนไอเฟลผ่านสถาบันการศึกษาเท่านั้น
-ทุนจะพิจารณาผู้สมัครที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสป็นอันดับแรกๆ
หน่วยงาน Campus France ปารีส เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและการติดตามนักเรียนทุนตลอดระยะเวลาของโครงการ คุณสามารถติดต่อ Campus France ปารีสได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
1. ระยะเวลาของโครงการ 
หลักสูตรปริญญาโท 
ทุนไอเฟลมีระยะเวลาการให้ทุนดังนี้ 
-12 เดือนสำหรับระดับ M2 
-24 เดือนสำหรับระดับ M1 
-36 เดือนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 
หากผู้ได้รับทุน ประสงค์จะเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน จะต้องระบุความประสงค์ในใบสมัครอย่างชัดเจน ทุนไอเฟลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่เกิน 2 เดือนสำหรับการเรียนภาษา แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนภาษาดังกล่าว
สถาบันการศึกษาที่ยื่นเรื่องทุน จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของหลักสูตร การฝึกอบรมที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรภาคบังคับหรือการฝึกอบรมนอกประเทศฝรั่งเศสภายใต้หลักสูตรจะไม่รวมอยู่ในโครงการทุน 
หลักสูตรปริญญาเอก 
ทุนครอบคลุมการเรียนระดับปริญญาเอกสูงสุด 10 เดือน การเรียนภาษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาทำได้กรณีที่เป็นด้านกฏหมายเท่านั้น โดยต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในใบสมัคร  
ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ นักศึกษาด้านกฏหมายอาจแบ่งรับทุนเป็น 2-3 ช่วง ในระยะเวลาของหลักสูตร 3 ปี โดยแบ่งเป็นช่วงละ 3-4 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับเงินค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแค่รอบเดียวเท่านั้น 
 2.จำนวนเงินทุนการศึกษา 
ทุนไอเฟลไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ดังนั้นสถาบันการศึกษามีสิทธิ์เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาในส่วนของเงื่อนไขทางการเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนในสถาบันของรัฐได้รับการยกเว้นอยู่แล้วสำหรับนักเรียนทุน 
หลักสูตรปริญญาโท : ผู้รับทุนจะได้รับเงินเดือนละ 1181 ยูโร นอกจากนี้ทุนยังครอบคลุมถึงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ผู้รับทุนอาจได้รับเงินช่วยเหลือค่าเช้าบ้านเพิ่มเติมด้วย 
หลักสูตรปริญญาเอก : ผู้รับทุนจะได้รับเงินป็นจำนวน 1400 ยูโรต่อเดือน และทุนยังครอบคลุมถึงค่า ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  ค่าประกันสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ผู้รับทุนอาจได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าที่พักเช่นเดียวกัน 
การจ่ายเงิน : โอนผ่านบัญชีธนาคารในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้นผู้รับทุนต้องเปิดบัญชีธนาคารทันทีที่เริ่มหลักสูตร ผู้รับทุนทุกคนต้องแจ้งเลขบัญชีเข้าไปที่ Campus France ปารีส  
IV ข้อบังคับ
-ทุนไอเฟลมอบให้กับหลักสูตรที่มีการกำหนดระยะเวลาไว้ล่วงหน้าแล้ว
-ผู้รับทุนไอเฟลไม่สามารถรับทุนอื่นๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศสควบคู่ได้
-ผู้รับทุนจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดหลักสูตร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าสอบและต้องปฏิบัติตัวตามกฏของสถาบันอย่างเคร่งครัด
-กระทรวงการต่างประเทศมีสิทธิ์ในการระงับการให้ทุนในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและจุดประสงค์ของทุนไอเฟล
-ผู้รับทุนในระดับปริญญาโทต้องแสดงหลักฐานการเข้าศึกษาในปีนั้นๆให้กับ Campus France ตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษา
-ผู้รับทุนในระดับปริญญาโทต้องแจ้งให้ Campus France ทราบเมื่อมีการฝึกงานหรือการฝึกปฏิบัติงานนอกประเทศ
-Campus France พร้อมให้การช่วยเหลือคุณขณะที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณสามารถติดต่อหน่วยงานได้ทุกเมื่อหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ (สุขภาพ การเรียน เป็นต้น)

ข้อมูลเพิ่มเติม Eiffel Programme guide – 2017 Session
ที่มา http://www.thailande.campusfrance.org/
 
เวียดนามให้ทุนนักศึกษาไทยเรียนฟรีป.โท-เอก
มหาวิทยาลัย Ton Doc Thang ประเทศเวียดนาม ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Ton Doc Thang โดยเป็นทุนแบบเต็มจำนวน (คลอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติ
    1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
    2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทตามสาขาที่ต้องการสมัคร และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
หลักฐานการสมัคร 
    1. ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 1 ชุด
    2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
    3. ใบรับรองแพทย์ ระบุปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด จำนวน 1 ชุด
    4. สำเนาประกาศนียบัตรรับรองความชำนาญการใช้ภาษาเวียดนาม (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
    5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน จำนวน 1 ชุด
    6. โครงร่างงานวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก)/แผนการฝึกปฏิบัติ (สำหรับผู้สมัครที่ต้องมีการฝึกงาน) จำนวน 1 ชุด
    7. จดหมายรับรองของนักวิจัย/อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ผู้สมัครต้องทำงานวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก) จำนวน 2 ฉบับ 
    8. สำเนาเอกสารหรือประกาศนียบัตรผลงานหรือความสำเร็จด้านงานวิจัยที่ผ่านมาของผู้สมัคร (ถ้ามี)
    9. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด
    10. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป
    ทั้งนี้ หากเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแปลภาษาอังกฤษ และรับรองสำเนาโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศทุกฉบับ

เงื่อนไขการสมัครระดับปริญญาโท
    1. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามและมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาเวียดนามในระดับ “B” ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในเดือนธันวาคม 2559
    2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการสอบวัดความรู้ซึ่งผลคะแนนที่ได้ มีผลต่อคณะ/สาขา ที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในปีแรก
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามในเดือนธันวาคม 2559
เงื่อนไขการสมัครระดับปริญญาเอก
    1. ทุนประเภทจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาเวียดนาม จำนวน 5 ทุน มีระยะเวลาเรียน 4 ปี แบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม 1 ปี และศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ปี โดยผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเวียดนามและมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาเวียดนามในระดับ “B” ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม
- หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในเดือนธันวาคม 2559
    สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการสอบวัดความรู้ซึ่งผลคะแนนที่ได้ มีผลต่อคณะ/สาขา ที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในปีแรก
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามในเดือนธันวาคม 2559
    2. ทุนประเภทจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน มีระยะเวลาเรียน 3-4 ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกศึกษา โดยผู้ที่สมัครทุนประเภทนี้จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในเดือนธันวาคม 2559
วิธีการสมัคร 
1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนมหาวิทยาลัย Ton Doc Thang ได้ที่นี่ application form in Eng.pdf / application from in Vietnam.pdf
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตราเรียบร้อยแล้ว) ไปยัง trantrongdao@tdt.edu.vn ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
    Dr. Tran Trong Dao, Director of International Cooperation, Research and 
    Training Institute (INCRETI)
    E-mail : trantrongdao@tdt.edu.vn
    Mobile: +84 8 377 55 045
.......................................................................................
ที่มา http://www.bic.moe.go.th/

เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ยุโรป DUO-Thailand Fellowship Programme 
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาคู่ภาคี (Partner institution) จากประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรปเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
สถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้องพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อสมัคร เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
2.1.1  คุณสมบัติของนักศึกษาไทย
-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาใน สังกัดและในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-นักศึกษาปริญญาตรีต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ตํ่ากว่า 2.75
-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ตํ่ากว่า 3.25
-มีสัญชาติไทย
-มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด (โดยผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการทดสอบ) ดังนี้
-ภาษาอังกฤษ ผลสอบ TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 213 คะแนน (computer-based) หรือ 79-80 (internet-based) หรือผลสอบ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 6.0 หรือภาษาฝรั่งเศสผลสอบ D.E.L.F หรือ D.AL.F ไม่ตํ่ากว่าระดับ B 2
-ไม่อยู่ระหว่างการสมัครรับทุนหรือระหว่างการรับทุนอื่นๆ
-ไม่เคยได้รับทุน DUO-Thailand Fellowship Programme มาก่อน
-สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
คุณสมบัติของนักศึกษายุโรป
-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป โดยสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในประเทศนั้นๆ
-มีสัญชาติของประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป
-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70 ของรายวิชาที่ได้ศึกษาต้องได้คะแนนในระดับ C ในระบบ ECTS สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 70 ของรายวิชาที่ได้ศึกษาต้องได้คะแนนในระดับ B โดยขอให้ตรวจสอบผลการแปลง GPA จากระบบของแต่ละประเทศให้เป็นระบบ 4.00 ให้ถูกต้องด้วย
-ไม่อยู่ระหว่างการสมัครหรือระหว่างการรับทุนต่างประเทศอื่นๆ
-ไม่เคยได้รับทุน DUO-Thailand Fellowship Programme มาก่อน
-สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
-นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องม่สถานภาพเป็นนักศึกษาจนเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
-นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วไม่มีสิทธสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
3. สาขาวิชาแลกเปลี่ยน
ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จะได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญในลำดับต้น ได้แก่
Alternative Energy
Biotechnology
Food Science and Technology
Health Sciences
Information and Communication Technology
Logistics and Supply Chain Management
Engineering
Smart Electronics
Robotics
Tourism and Hospitality Management
สาขาวิชาแลกเปลี่ยนชองคู่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
4.ประเภทกิจกรรม
-กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 มีดังนี้
-ศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกหรือวิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสามารถถ่ายโอน หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
-ทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หากการวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดแล้ว
5. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
การเข้าร่วมโครงการมีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนของคู่น้กศึกษาไม่จำเป็นต้องตรงกัน และการเข้าร่วมโครงการจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2560
6.การสนับสนุนทุนการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแบบเหมา จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษา ดังนี้
นักศึกษาไทยไปยุโรป     อัตรา 1,200 ยูโร ต่อเดือน (สนับสนุนไม่เกิน 4 เดือน)
นักศึกษายุโรปมาไทย     อัตรา 800 ยูโร ต่อเดือน (สนับสนุนไม่เกิน 4 เดือน)
7. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
สถาบันอุดมศึกษาไทยพิจารณาเสนอชื่อคู่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ โดยเป็นคู่นักศึกษาตัวจริง 1 คู่ และสำรอง 2 คู่ โดยขอให้จัดลำดับของผู้สมัครสำรองด้วย แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป 1 คน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครได้จากwww.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements”ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวชลธิซา ประทุมทอง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโทรศัพท์ 02 610 5394 โทรสาร 02 354 5570
E-mail: chonticha.pra@mua.go.th, chontichaohec@gmail.com

มีทุน!สถาบันเทคโนโลยีวิศวกรรมการบินและอวกาศISAE-SUPAEROฝรั่งเศส
แนะนำสถาบันมาตรฐานระดับโลกของประเทศฝรั่งเศส "ISAE-SUPAERO" โดยเป็นสถาบันด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ISAE-SUPAERO เป็นสถาบันชั้นนำด้านการบินและอวกาศของโลก
มีหลักสูตรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้เลือกเรียนมากมายที่เกี่ยวข้องกับด้าน วิศกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยในหลากหลายด้าน
ระดับปริญญาโท มีหลักสูตรเปิดใหม่และทุนการศึกษาเปิดใหม่มากมาย
ดูรายละเอียดที่
http://masters.isae.fr/…/ma…/_documents/brochure_2017_bd.pdf
และ http://masters.isae.fr/en/financing_dnm/financial_aid.html
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกอีกหลากหลาย
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISAE-SUPAERO
ดูที่http://www.isae.fr/en/
ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ 
CampusFrance Thailand

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้ทุนบัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (Chulabhon Graduate Institute) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอกของทางสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
Doctor of Philosophy in Applied Biological Sciences
Doctor of Philosophy in Chemical Biology
Doctor of Philosophy in Environmental Toxicology
ระดับปริญญาโท
Master of Science in Applied Biological Sciences
Master of Science in Chemical Biology
Master of Science in Environmental Toxicology
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.cgi.ac.th/admission
การติดต่อสอบถาม
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (Chulabhon Graduate Institute)
54 Kamphaeng Phet 6, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
Phone: (66-2)-554-1900 ext. 2112, 2118 Fax: (66-2)-554-1990-1, Email: cgi-admin@cgi.ac.th
 
มากกว่า50ทุน!เรียน MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดมิติใหม่แห่งการเรียน MBA พร้อมเปิดสอบชิงทุนให้เปล่าระดับปริญญาโท มากกว่า 50 ทุน!! สมัครด่วนถึง 15 ธันวาคมนี้

โอกาสของผู้สนใจศึกษาต่อ MBA มาถึงแล้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อและสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวนกว่า 50 ทุนแก่บุคคลทั่วไป  ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ที่ทาง บมจ.ซีพี ออลล์ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปี พร้อมเปิดมิติใหม่ด้วยการนำศาสตร์ด้านลายผิววิทยา (Dermataglyphics) มาใช้ร่วมกับหลักสูตร MBA รีบสมัครด่วน เปิดรับสมัคร ถึง 15 ธันวาคมนี้  

หลักสูตร MBA ของ PIM ประกอบด้วย หลักสูตร MBA สาขาวิชาการจัดการุรกิจการค้าสมัยใหม่ และหลักสูตร MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ ทั้ง 2 หลักสูตรตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในการสร้างนักบริหารจัดการ Modern Trade และ Future Leader อย่างแท้จริง โดยนำศาสตร์ด้านลายผิววิทยา (Dermataglyphics) มาใช้ร่วมกับหลักสูตร MBA เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการเรียนรู้รายบุคคลของนักศึกษาที่แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพ ความเป็นตัวตน ตลอดจนสไตล์การเป็นผู้นำของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ถึงพรสวรรค์รายบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพนักศึกษาได้อย่างแท้จริงตลอดการเรียนหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเมืองไทย

นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิดที่ว่า Practice for REAL at Panyapiwat MBA (REAL Cases : REAL Professionals : REAL Business Application) การเรียนการสอนจึงเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่าน Current Business Issues ที่เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหาธุรกิจในภาคปฏิบัติ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากกว่า 2,000 บริษัทชั้นนำของ CP All ไปพร้อมๆกับการเรียน อีกทั้งยังเติมเต็มประสบการณ์ของผู้เรียนสู่ระดับสากล ด้วยการเชิญวิทยากรพิเศษและกูรูผู้มีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การแก้ปัญหาจริงในโลกธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำระดับโลกทุกภาคการศึกษาแบบเข้มข้นอีกด้วย

ติดต่อสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม โทร. 0-2832-0416 / 02-832-0471 / 02-832-0413 / 02-837-1117 / 081-481-7317 / อีเมล mba@pim.ac.th

ที่มา - http://mba.pim.ac.th/
 
ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการเรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) 
๑. ทุนที่รับสมัคร
ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ ระดับปริญญา โท หรือ เอก
สาขาวิชา           ทุกสาขาวิชา
ณ ต่างประเทศ จำนวน ๓ ทุน
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงาน ต้นสังกัดเปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวน เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สังกัดส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐตามเอกสารแนบ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำมิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง
๓.๒ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐)
๓.๓ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ดังนี้
(๑) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(๒) ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๓.๔ ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐)

๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในสาชาวิชาที่มีความสำคัญ เป็นความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ที่สังกัดอยู่ และไต้รับการตอบรับจากสถาบันให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐาน การสมัครได้โดย download แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกและแบบฟอร์มอื่น ๆ จากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝืกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)”
.....................................
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ - http://www2.ocsc.go.th/

ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี 2560-2561
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯประกาศทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2560 -2561 อาทิ เช่น ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน - การสอนภาษาญี่ปุ่น ทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา และทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป สถาบัน และองค์กรที่สนใจ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจะปิดรับใบสมัครเป็นวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 (ยกเว้นทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการแปลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จะต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อเหล่านั้น จะต้องติดต่อสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 0-2696 – 3000 หรือที่ homepage ของสถานทูตญี่ปุ่นที่http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm
ที่มา http://www.jfbkk.or.th/
 
 ทุนมูลนิธิพูนพลังให้อาชีวะ-อุดมศึกษา
ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม มาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด สามารถดํารงชีพอย่างมีความสุขพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้
จํานวนทุนการศึกษาสนับสนุนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประมาณ 6-9 ทุน
โดยให้น้ำหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา การสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสําหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจําเป็น

มูลค่าทุน
ระดับ ปวช. : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี 
ระดับ ปวส.และปริญญาตรี : ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี
** หมายเหตุอาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
‐ ทุนการศึกษาระดับ ปวช. 
1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในช่วงชั้นจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไม่ต่ำกว่า 2.50 
‐ ทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี 
1. กําลังศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
ขั้นตอนการรบสมัคร
1-30 พฤศจิกายน 2559 รับใบสมัครและเอกสาร
ธันวาคม 2559 –มกราคม 2560 พิจารณาเอกสาร (แจ้งผลรอบที่ 1 ทางเว็บไซต์) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
มกราคม – เมษายน 2560 สํารวจสภาพความเป็นอยู่
พฤษภาคม 2560 ประกาศผล


50ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
สกว.เปิดให้ทุนในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างสกว.กับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด โดยสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 50 ทุน
จำนวนทุนและการให้ทุน
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ มีเงื่อนไข ดังนี้
1. สกว.เป็นผู้รับผิดชอบทุนในสัดส่วนของ22.6 ใน 23.6 ส่วนหรือ ประมาณ 226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาท)ต่อ 1 ทุน
2. มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบทุนในสัดส่วน1 ใน 23.6 ส่วนหรือประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อ 1ทุน
ในปีงบประมาณ 2559 นี้ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์จะสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 50 ทุน

ระยะเวลาของทุนและคุณสมบัติของผู้สมัคร
ระยะเวลาของการสนับสนุนโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. คือ อย่างน้อย 12 เดือน แต่ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันที่เริ่มทำสัญญา
ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขามนุษยศาสตร์– สังคมศาสตร์ ณ เวลาที่ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากภาควิชาอย่างเป็นทางการแล้วรวมเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่อนุมัติถึงวันที่ทางโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ให้ยื่นเอกสารการสมัครขอรับทุน (เดือนตุลาคม)
หัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่ในขอบข่ายประเด็นหัวข้อวิจัย (Issue)ที่ สกว. กำหนดและอยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ (Topic) ที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเห็นชอบ
มีหนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่ายินดีรับเป็นที่ปรึกษา และการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านความเห็นชอบของภาควิชาแล้ว

ลักษณะของทุนที่ให้การสนับสนุน
แบบกลุ่ม : นักศึกษาผู้วิจัยเสนอขอรับทุนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน หรือ 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เป็นผู้ดูแลประจำกลุ่ม
แบบบุคคล: นักศึกษาผู้วิจัยเสนอขอรับทุนเป็นรายบุคคล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้ดูแล(โดยจำกัดจำนวนทุนรูปแบบดังกล่าวนี้ให้อยู่ในจำนวนไม่เกิน10 ทุนต่อหนึ่งปีงบประมาณ)

เงื่อนไขการให้ทุน
ระยะเวลาของการสนับสนุนโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. คือ อย่างน้อย 12 เดือน แต่ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันเริ่มทำสัญญา
สกว.จะทำสัญญาให้ทุนกับคณะหรือสถาบันที่ดูแลบัณฑิตศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาผู้รับทุนที่เข้าร่วมโครงการ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา หากไม่มีข้อกำหนดให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิของสถาบันการศึกษานั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ดูแลนักศึกษาผู้รับทุนได้สองกรณีดังนี้
ในกรณีขอรับทุนแบบกลุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีนักศึกษาผู้รับทุนจำนวน 2-3 คนในความดูแลของตนเอง หรือ
ในกรณีขอรับทุนแบบรายบุคคล อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีนักศึกษาผู้รับทุนจำนวน 1 คนในความดูแลของตนเองทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทำหน้าที่เป็นผู้สังเคราะห์ผลงานวิจัยของทั้งนักศึกษาทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกรณีแบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคลเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย(Thesis Topic) กับประเด็นหัวข้อ(Topic) ที่เสนอขอรับทุนกับทางโครงการฯ
นักศึกษาผู้รับทุนสามารถรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆได้ แต่ต้องแจ้งให้ สกว. ทราบก่อนวันทำสัญญา

กำหนดการดำเนินงานของโครงการฯในปี 2560 – 2561 / รุ่น 13
ยื่นเอกสารการสมัครขอรับทุน พฤศจิกายน 2559
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลและทำสัญญารับทุน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 1 มีนาคม 2560 – สิงหาคม 2560
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 2 กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 3 มีนาคม 2561 –  สิงหาคม 2561
ปิดโครงการ ภายใน พฤศจิกายน 2561

ที่มาและดูรายละเอียดได้ที่ - http://mag.trf.or.th/2016/Fund.asp
 
ทุนใหม่!Holland Scholarshipให้เรียนปริญญาตรี-ปริญญาโท
Holland Scholarship ประกาศทุนใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการศึกษาในประเทศฮอลแลนด์! เตรียมเปิดรับสมัครแล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 1 กุมภาพันธ์ 2017
ทำไมต้องเลือกฮอลแลนด์
-ระบบการศึกษายอดเยี่ยมอันดับโลก
-จะมีส่วนร่วมในจิตวิญญาณผู้ประกอบที่มีชื่อเสียงชาวดัตช์
-จะได้รับการมีส่วนร่วมในการศึกษาการโต้ตอบที่เรื่องการสนับสนุนของคุณ
-สามารถเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์
- จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกว่า 200 สัญชาติ
ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ทุนการศึกษามีจำนวนถึง €5,000  ซึ่งจะได้รับเงินดังกล่าวในปีแรกของการศึกษา

วิธีการสมัคร
เข้า studyfinder เพือเลือกโปรแกรม ป.ตรี หรือ ป.โท
สามารถสมัครทุนการศึกษาฮอลแลนด์ในมหาวิทยาลัยดัตช์ที่เลือก และ ค้นหาโปรแกรมที 
particpating institutions and study programmes
a. Participating research universities  มหาวิทยาลัยวิจัยเน้นวิชาการ ( เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ปริญญาเอก )
b. Participating universities of applies sciences ( เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท)
ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษาที่เว็บไซต์Holland Scholarship  
คุณสามารถที่จะค้นหาภาพรวมของการการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยดัตช์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อ 
Deadline:  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 ไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2017
For English language please visit:   
Holland Scholarship or  http://www.studyinholland.nl/documentation/holland-scholarship.pdf
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ - https://www.nesothailand.org
 
 เปิดข้อมูลทุน 4 โครงการเรียนต่อไต้หวัน
ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย แนะข้อมูลทุนการศึกษา 4 โครงการใหญ่ เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศไต้หวัน
โดยทุนการศึกษาทั้ง 4 โครงการจะเปิดรับตั้งแต่เดือนธันวาคม จนถึงเดือนมีนาคม
ข้อมูลทุนการศึกษา
ดูเพิ่มเติมที่ Taiwan Education Center,Thailand
การสอบถามข้อมูล
ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย กรุงเทพฯ - เลขที่ 50 ตึกศูนย์การศึกษานานาชาติ ชั้น2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงาม วงศ์วาน จตุจักร กทม 10900
Bangkok-50 International Studies Center Building 2nd Floor,Kasetsart University,Ngamwongwan Rd.,Chatuchak Bangkok 10900,Thailand . Tel: +66-25-791068 Fax : +66-25-791069

เชียงใหม่-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Chiang Mai-Phrao Road Sansai Chiang Mai 50290 Thailand Tel: +66-53-875614 Fax: +66-53-875455

นครราชสีมา-ชั้น3 อาคารเรียนรวมใหม่ 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744  ถ. สุรนารายณ์ อ.เมืองจ. นครราชสีมา 300000 Nakhon Ratchasima-3rd floor,classroom building complex 35,Rajamangala University of Technology Isan,  774 Suranarai Road,  Muaeng,NakhonRatchasima  30000 Thailand   Tel:+66-44-233000 ext.2455 Fax:+66+44+242561 
  
เรียนป.โท TNI มีทุนมอบให้หลายประเภท
แนะนำการเรียนต่อระดับปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) สถาบันอุดมศึกษาสำหรับวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง แหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ผู้เรียน
หลักสูตรนี้ได้นำหลักการ "โมโนซุคุริ" ซึ่งเป็นการประยุกต์จากหลักการผลิตแบบญี่ปุ่นกับการเรียนการสอน โดยในทุกหลักสูตรของการเรียนในระดับปริญญาโทนั้น มีแนวคิดหลักคือ “การลงมือปฏิบัติจริง” มาผสานกับการเรียนการสอนเชิงวิชาการด้วยศาสตร์ความรู้แบบตะวันออก และ ตะวันตก เข้าด้วยกัน
ทั้งนี้เพื่อให้มหาบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพและวิชาการโดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 สถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง คือการให้ทุนปริญญาโทแก่นักศึกษา 
ประเภททุนการศึกษา
มีการจัดประเภทของทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ไว้ 2 ประเภท ดังนี้
ทุนปริญญาโทประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด (100%)
ทุนปริญญาโทประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง (50%)
จำนวนทุนการศึกษา
ทุนปริญญาโทประเภทที่ 2 คณะละ 1 ทุน รวม 3 ทุน
ทุนปริญญาโทประเภทที่ 3 หลักสูตรละ 1 ทุน รวมจำนวน 5 ทุน (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 ทุน , วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1 ทุน และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 ทุน)

เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขให้ทุนการศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขให้ทุนการศึกษาสำหรับทุกคณะใช้หลักเกณฑ์เดืยวกัน ดังนี้
-คณะกรรมการแต่ละคณะวิชาจัดตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนกับนักศึกษาใหม่ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาใหม่ที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-มีผลการเรียนในระดับริญญาตรีในเกณฑ์ดี (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)
-ต้องเป็นนักศึกษาที่ประสงค์รียนตามหลักสูตรแผนแบบ ก. คือต้องทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น
-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในทุกรายวิชาของหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชานอกหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจเรียนเอง)
-ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี การศึกษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ดำเนินการโดยสถาบัน หากลาพักการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่เหลือ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ การรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่เหลือ
-นักศึกษาที่ถูกตัดสิทธิ์ตามข้อด้านบน จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน
-นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบการศึกษาหากลาออกก่อนกำหนดจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน
-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ หากเปลี่ยนแผนการศึกษาเป็นแผน ข. (ทำสารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน
ที่มาและติดตามข่าวสารการรับสมัคร/ทุนการศึกษาได้ที่ -http://www.tni.ac.th/

ทุนบริติช เคานซิล ไอเอล ปี 2559/60
บริติช เคานซิล ได้มอบทุนการศึกษาโดยมีจุดประสงค์ให้คนทั่วไปได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายและมีประสบการณ์การศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รางวัลการศึกษานั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ รางวัลระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก* จำนวน 3 รางวัล และรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก*จำนวน 3 รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สูดในภูมิภาคนี้
*ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย และ เวียดนาม
เกณฑ์ที่สำคัญในการคัดเลือกผู้สมัคร:
-พำนักถาวรอยู่หนึ่งในประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก*
-จะเริ่มศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2560
-สมัครเรียนสถาบันที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษา
-มีผลสอบ IELTS ที่สอบกับบริติช เคานซิล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป พร้อมทั้งต้องแจ้งคะแนนสอบ IELTS ในใบสมัครด้วย
-ผลคะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำที่ระดับ 6 ทั้ง 4 ทักษะ
-สามารถยื่นใบตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
วันสุดท้ายของการรับใบสมัครรางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอลคือ...
แบบฟอร์มการสมัครที่สมบูรณ์แล้วจะต้องส่งทางอีเมล์ให้กับ IELTSprize@britishcouncil.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายในเวลา 18.00 น.
ขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างไร
-ผู้สมัครจะต้องสอบ IELTS กับศูนย์สอบของบริติช เคานซิล ในวันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป และได้ผลคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
-ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครรางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอล ส่งใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้วทางอีเมล์พร้อมทั้งสำเนาผลสอบ IELTS ให้กับบริติช เคานซิล ที่ IELTSprize@britishcouncil.org พร้อมทั้งระบุหัวเรื่องในอีเมล์ว่า “IELTS Prize 201617_ประเทศที่คุณพำนัก_ชื่อของคุณ”
-การส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะต้องถึงบริติช เคานซิล ก่อนเวลา 18.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2559
-ผู้สมัครที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกใบสมัคร จะต้องเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อชิงรางวัลระดับประเทศ
-ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละประเทศจะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รางวัลระดับภูมิภาค และจะต้องเข้าสัมภาษณ์รอบที่สองในเดือนมีนาคม 2560
-การประกาศผลรางวัลผู้ชนะจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งผู้ชนะรางวัลจะต้องยื่นจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้ที่ไม่สามารถยื่นจดหมายตอบรับภายในวันดังกล่าวได้จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
-สามารถส่งอีเมล์เข้ามาที่ IELTSmarketing@britishcouncil.or.th หรือโทร +66 02 657 5678
..................................
ที่มา http://www.ieltsasia.or

เปิดตัวคู่มือเรียนต่อ-ขอกว่า 500 ทุนในสหรัฐอเมริกา
IIE เปิดตัวหนังสือ  “Funding for United States Study : A Guide for International Students and Professionals” 
สำหรับคนที่ต้องการทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา              
Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำหนังสือเรื่อง “Funding for United States Study : A Guide for International Students and Professionals”
หนังสือนี้จะรวบรวมรายละเอียดทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ระดับหลังปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา ในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า 500 ทุน
พร้อมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการงบประมาณสนับสนุน รวมไปถึงช่องทางการระดมทุนของมหาวิทยาลัยและอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่
 www.fundingUSstudy.org และ www.iiebooks.org
ทุนเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ Asian international undergraduate students
ทุน Asian international undergraduate students
ศึกษาที่ University of Auckland Business School ประเทศนิวซีเเลนด์
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business and Economics)
สำหรับ : ปริญญาตรี 
ระยะเวลาศึกษา: 3 ปี
จำนวนทุน: 3 ทุน เฉพาะค่าเล่าเรียน 3 ปี
ปิดรับสมัคร: 27 พ.ย. 2559
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่
https://www.auckland.ac.nz/…/cs-search-for-scholarships-an
Reference photo: http://www.unijobs.co.nz/about-the-university-of-auckland/…/
ที่มา OCSC EXPO

43 สถาบันมอบให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทย
600ทุนTaiwan-Thailand Eliteเรียนต่อป.โท-เอกที่ไต้หวัน
Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program กระทรวงการศึกษาไต้หวันได้ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณมหาวิทยาลัยในไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ESIT Consortium Universities) จำนวน 600 ทุน ระยะเวลาการขอรับทุนอยู่ระหว่างปี 2557 – 2561 หรือปีละไม่เกิน 120 ทุน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือทางการศึกษาสนับสนุนความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการศึกษา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้มีอยู่ประมาณ 43 แห่ง
ส่วนใหญ่ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร
ข้อมูลทุนโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน
การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
1. เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (เอกสารแนบ1) โดยกรอกแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ2) ผ่านต้นสังกัดเพื่อรับรองคุณสมบัติ และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างที่ศึกษา ณ ไต้หวัน
2. ต้นสังกัดรวบรวมแบบฟอร์มตามข้อ1แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผู้สมัครแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยต้อง Create UserID ก่อน และ ทำการสมัคร Scholarship ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดำเนิน การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาไต้หวันผ่านเว็บไซต์ http://www.esit.org.tw ( Elite Study in Taiwan Program of Office : ESIT) โดยมีตัวอย่างขั้นตอนการสมัครอธิบายไว้ใน เอกสารแนบ3
รายชื่อมหาวิทยาลัยเครือข่ายในไต้หวันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดของทุนการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร
คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ
1) เปนอาจารย/บุคลากร ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับ และเอกชน
2) ผูสมัครจะตองไดรับความยินยอมจากตนสังกัดใหสมัครเขารวมโครงการ
3) ผูสมัครจะตองไมมีสัญชาติไตหวัน
4) มีผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ PBT 500 คะแนน / แบบ CBT 213 คะแนน / แบบ
IBT 79 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 600 คะแนน หรือผล
สอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเทากับ TOEFL PBT 500 คะแนน โดยสถาบันอื่น
5) ตนสังกัดสนับสนุนคาใชจายระหวางศึกษา ณ ไตหวัน เชน คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คาอาหารและคาที่
พัก คาประกัน และคาใชจายอื่นๆ หรือเปนผูมีศักยภาพในการรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
6) หากมีใบตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
สิ่งที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ
1) ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน
 ระดับปริญญาโท เปนระยะเวลา 2 ป
 ระดับปริญญาเอก เปนระยะเวลา 4 ป
2) ระหวางศึกษาอาจมีโอกาสไดรับคาตอบแทนในการเปนผูชวยวิจัย/ทํางานพิเศษระหวางเรียน
3) ไดมีประสบการณในการทําวิจัยกับนักวิจัยชาวตางชาติ
4) ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงของตนสังกัดกับสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน
สอบถามรายละเอียดไดที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0-2579-1068 
ที่มา http://www.research.mua.go.th/taiwan/mainpage.php
Taiwan Education Center,Thailand
 
ทุนเยอะ!เรียนต่อป.โท - เอก ที่มหิดล ได้แล้ว วันนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
กว่า 200 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ 
(ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) **พร้อมทุนการศึกษาจำนวนมาก**
หลักสูตรที่เปิดสอน
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิก
- กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
- กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
- กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/…/prospective-…/curriculum.php
รับสมัครรอบที่ 1 
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
รับสมัครรอบที่ 2 
รับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560
สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2560 จะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษมาก่อน โดยต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ดูรายละเอียดกำหนดการสอบวัดเกณฑ์มาตฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/…/current…/language-center.php
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
สอบถามโทร. 0 2441 4125 ต่อ 112 - 113, 208 - 210
E - mail : gradthai@mahidol.ac.th
ที่มา-Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

 

Mickey Eduzones ชม 2,229 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES