ลบ แก้ไข

ทุนเรียนต่อปริญญาโท-จบทำงานที่จังหวัดToyama ประเทศญี่ปุ่น

 
ทุนเรียนต่อปริญญาโท-จบทำ

ทุนเรียนต่อปริญญาโท
- ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรม ในจังหวัดโทยามะ ภาคเรียนตุลาคม 2017
- ทุนการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง และมอบค่าครองชีพเดือนละ 170,000 เยน
- หลังจบการศึกษา จะได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานประจำที่บริษัท Oyabe Seiki Co,.Ltd.


คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีสัญชาติไทย และเกิดหลังจากวันที่ 2 เมษายน 1990
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ / สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
-มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ N4 (ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารการสอบวัดระดับ)


ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
-ค่าครองชีพในช่วงระหว่างการศึกษา เดือนละ 170,000 เยน (ในกรณีที่ไม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น หรือกลับประเทศเกิน 30 วัน จะไม่ได้รับค่าครองชีพในเดือนนั้นๆ
-ค่าตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น และค่าเดินทางจากสนามบินในประเทศญี่ปุ่น ไปจังหวัด Toyama (ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทย)
-ค่าเล่าเรียน (รวมค่าสมัครสอบ, ค่าแรกเข้า, ค่าเทอม และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ)


รายละเอียดและเงื่อนไขของทุน
-ระยะเวลาของทุนการศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 – เดือนมีนาคม 2020 รวม 2 ปีครึ่ง
-ผู้ที่ได้รับทุน หลังจบการศึกษาแล้ว จะได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานประจำที่บริษัท Oyabe Seiki Co,.Ltd.
-ผู้ที่ได้รับทุน ระหว่างการศึกษา จะได้ฝึกงานที่บริษัท Oyabe Seiki Co,.Ltd.
-ผู้ที่ได้รับทุน จะได้เข้าเป็นนักศึกษาวิจัยของ Toyama University หรือ Toyama Prefectural University (หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ในภาคเรียนเดือนตุลาคม 2017 และจะต้องสอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท ช่วงเดือนมกราคม 2018


ขั้นตอนการสมัคร
กรุณากรอกลงทะเบียน เพื่อรับลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการสมัครต่างๆ ทางอีเมล์
กรอกใบสมัครที่ได้รับพร้อมจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ในเวลา 18.00 น.  เท่านั้น
โดยจัดส่งที่..
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก
เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27  ถ.สุขุมวิท (ปากซอยสุขุมวิท 23)
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110
 
จังหวัด Toyama ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณา หากส่งเอกสารไม่ครบหรือส่งเกินกำหนดเวลา หลังจากพิจารณาเอกสารแล้ว จะแจ้งผู้ที่ผ่านเข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง
................................
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
http://jeducation.com/main/toyama-engineering/

ภาพประกอบ-http://opirut.u-toyama.ac.jp/en/life/
 

Mickey Eduzones ชม 536 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES