ลบ แก้ไข

ทุนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ให้เรียนป.โท4สาขา

 

ทุนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKY School) ซึ่งกำลังเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่


1. Master in International Affairs (MIA) หลักสูตร 2 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการและบุคลากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับการระหว่างประเทศ 

2. Master in Public Policy (MPP) หลักสูตร 2 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการและบุคลากรที่มีอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี

3. Master in Public Administration (MPA) หลักสูตร 1 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการระดับกลาง และบุคลากรที่มีอายุการทำงานอย่างน้อย 5 ปี

4. Master in Public Management (MPM) หลักสูตร 1 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการระดับสูง และบุคลากรอาวุโสที่มีอายุการทำงานมากกว่า 14 ปี

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ www.lkyspp.nus.edu.sg/admissions หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ดังกล่าวและเสนอชื่อผู้สมัคร ไปยัง Ms. Tiffany Wan (tiffany.wan@nus.edu.sgภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2560

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษา โดยพิจารณาจากหลักการพื้นฐานของการแข่งขัน (competitive basis)


..................................................

ที่มา-สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ-http://lkyspp.nus.edu.sg/admissions/

 

Mickey Eduzones ชม 426 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES