ลบ แก้ไข

โอกาสไปแลกเปลี่ยนสหรัฐฟรี

 
โอกาสไปแลกเปลี่ยนสหรัฐฟร
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจเพื่อส่วนรวมมาถึงแล้ว!  มีอายุระหว่าง 21-27 ปี และทำงานในภาคประชาสังคมมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญมาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Community Engagement Exchange Program (CEE) ระยะเวลา 1 ปี
 
            โครงการนี้จะรวมถึงการฝึกงาน 3 เดือนในสหรัฐฯ แบบฟรี ๆ  มาพัฒนาทักษะผู้นำ เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรภาคประชาสังคมของอเมริกา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
 
           ส่งใบสมัครภายในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้!
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.irex.org/.../community-engagement-exchange...
#CEE2025 #ExchangeOurWorld #StateDept
 
 TOP RELATED


NEW STORIES