ลบ แก้ไข

รางวัลนักวิทย์ฯหญิงยูเนสโก

 
รางวัลนักวิทย์ฯหญิงยูเนส
เชิญนักวิทยาศาสตร์หญิงสมัครเพื่อเข้ารับรางวัล L’Oréal -UNESCO For Women in Science
 International Awards ประจำปี 2025 เป็นผู้มีผลงาน โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์รับสมัครถึง 1 ก.ค.ศกนี้
 
     L’Oréal Foundation ร่วมกับองค์การยูเนสโก ได้เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีผลงาน โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards ประจำปี 2025 โดยผู้ได้รับ การคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 ยูโร เพื่อเป็นทุนในการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
          ทั้งนี้ การรับสมัครจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/107 และผู้สมัครจะต้องได้รับ การเสนอชื่อโดยสถาบัน/นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่มีคุณสมบัติโดดเด่น โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024
 TOP RELATED


NEW STORIES