ลบ แก้ไข

ทุนป.เอกLeveraging Big Data

 
ทุนป.เอกLeveraging Big D
Queensland University of Technology (QUT) ที่ออสเตรเลีย กำลังเปิดให้ทุน International PhD Scholarships in Leveraging Big Data and AI/ML for Smart Transport Solutions ทุนมูลค่า $32,192 ต่อปี ระยะเวลาสูงสุด 3.5 ปี เดทไลน์สมัคร 15 July 2024.
         โครงการมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการยกย่องนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เดียวเพื่อขับเคลื่อนขอบเขตความรู้และนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมการขนส่ง ด้วยการควบคุมศักยภาพของข้อมูลการจราจรและข้อมูลการเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ ควบคู่ไปกับAI/ML algorithmsที่ล้ำสมัย โปรแกรมนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมที่จะปฏิวัติประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครือข่ายถนน
          Queensland University of Technology (QUT) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ตั้งอยู่ในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย QUT เป็นที่รู้จักในด้านความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ โดยเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัยและชุมชนวิทยาเขตที่มีชีวิตชีวา QUT มอบโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและการเชื่อมต่อในโลกแห่งความเป็นจริง
        เงื่อนไขการรับสมัคร
• เปิดสำหรับทุกเชื้อชาติ
• ทุนการศึกษาใช้ได้กับทุกวิชาที่ QUT เสนอ
• ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของ QUT รวมถึงข้อกำหนดด้านความรู้ภาษาอังกฤษด้วย
• ต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในเต็มเวลาและเริ่มการศึกษาภายในวันที่ 31กรกฎาคม 2025
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิศวกรรมการขนส่ง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• ความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, R หรือที่คล้ายกัน สำหรับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างแบบจำลอง
• ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง พร้อมความสามารถในการรับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากชุดข้อมูลที่ซับซ้อน
• ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมทั้งการเขียนและการพูดในการนำเสนอผลการวิจัยและการทำงานร่วมกับทีมสหวิทยาการ
• ความสามารถในการทำงานอย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีม จัดการงานและลำดับความสำคัญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีผลงานการตีพิมพ์ (หรือมีศักยภาพ) ในการประชุมหรือวารสารที่มีการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นข้อได้เปรียบ
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES