ลบ แก้ไข

ทุนหลังPhD.JSPS–UNUที่ญี่ปุ่น

 
ทุนหลังPhD.JSPS–UNUที่ญี
United Nations University ในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) กำลังเปิดให้ทุนสำหรับผู้จบปริญญาเอกจากชาติที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่น เพื่อมาทำการวิจัยระดับสูงในหัวข้อหลักที่สำคัญของUNU Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS, Tokyo)
            ภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการพัฒนาความพยายามสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่านการวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและมิติทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยUNU-IAS ทำหน้าที่เป็นประชาคมระหว่างประเทศโดยมีคุณูปการที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สำหรับการกำหนดนโยบายและการอภิปรายระดับสูงภายในระบบของสหประชาชาติ
           คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครโครงการนี้ คือ ทักษะการสื่อสาร การเขียนและการพูดที่ดีเยี่ยมในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับความสามารถในการทำงานอย่างอิสระและทำงานร่วมกับทีมงานโครงการ นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องมีทักษะการวิจัยและผลงานการตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับ
          ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-A round-trip air ticket (based on JSPS regulations)
-A monthly maintenance allowance of JPY362,000
-A settling-in allowance of JPY200,000 (based on JSPS regulations)
-Overseas travel, accident, and sickness insurance coverage, etc.
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ ภายใน 15 มีนาคม 2019
 
Application Form
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES