ลบ แก้ไข

ผู้พิชิตทุนมัธยมออสเตรเลีย

 
ผู้พิชิตทุนมัธยมออสเตรเล
ร่วมยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้ทุน “Advance Australia Council Scholarship Programme 2024”
อัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณ จูเลีย ฟีนนีย์ ร่วมกับผู้แทนจาก Advance Australia Council และ CETA Worldwide Education แสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทั้ง 3 คนที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาระยะยาว
            “Advance Australia Council Scholarship Programme 2024” เป็นทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อในระดับชั้น Year 9-12 ที่โรงเรียนในเครือ South Australia Government Schools (Adelaide) ประเทศออสเตรเลีย รวมค่าเล่าเรียน ที่พัก และอาหาร มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เป็นระยะเวลา 4 ปี
-------------------
Congratulation to Advance Australia Council Scholarship winners
Ms Julia Feeney, Deputy Head of Mission, along with representatives from Advance Australia Council and CETA Worldwide Education congratulated and welcomed 3 Advance Australia Council Scholarship winners and parents to the embassy.
Advance Australia Council Scholarship Programme 2024’s scholarship winners will receive a 4-year full scholarship to study Year 9-12 at government schools in South Australia (Adelaide).
ผู้พิชิตทุนมัธยมออสเตรเล
 
 TOP RELATED


NEW STORIES