ลบ แก้ไข

5ทุนรับนักเรียนม.ปลายไปสหรัฐ

 
5ทุนรับนักเรียนม.ปลายไปส
โครงการ Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่เกิดระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2550 ถึง 20 เมษายน 2552 ซึ่งอยากเดินทางไปสหรัฐฯ
          โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายต่าง ๆ ที่สหรัฐฯ และอาเซียนต้องเผชิญในศตวรรษที่ 21 และสนใจพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำพร้อมกับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
          สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 3 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 20เมษายน ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ในสหรัฐฯ นักเรียนไทย 5 ท่านจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ https://forms.gle/qka8nDAYSRdEMT9y5 ภายในเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://th.usembassy.gov/th/2024-seaylp-th/
------------------------
Do you want to travel to the United States to explore how the United States and ASEAN can work together to solve global challenges in the 21st century? Do you want to develop your leadership skills alongside students from other ASEAN countries?
The 2024 Southeast Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) is now accepting applications! This U.S. program is for high school students, born between April 20, 2007 to April 20, 2009, who are interested in a three-week exchange program in the United States from April 20 – May 12, 2024. Five Thai students will be selected for this opportunity. It could be you! Please submit your application at https://forms.gle/qka8nDAYSRdEMT9y5 by Friday, December 1, 2023 (noon time). Further information can be found at https://th.usembassy.gov/2024-seaylp/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES