ลบ แก้ไข

Youth Exchange Scholarship

 
Youth Exchange Scholarsh
ขอเชิญผู้สนใจที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 อายุ 15 - 18.5 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศฟินแลนด์ และอิตาลีระยะเวลา 1 ปี โดยเปิดรับใบสมัครถึง 11 พฤศจิกายน 2566
          ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 มีอายุ 15 - 18.5 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 (เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศฟินแลนด์ และอิตาลีระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ.2567 - 2568) จำนวน 2 ทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมทั้งทุนส่วนลดโครงการ 25,000 - 50,000 บาท จำนวน 40 ทุน และสมทบต่าง ๆ กว่า 17 ประเทศทั่วโลก
          Yes ได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES 2023 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1 - ม.6 และบุคคลที่สนใจทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุ เพศและวัยได้มีโอกาสเข้าร่วมสอบวัดระดับ ฯ ดังกล่าว โดยมีวัตุประสงค์เพื่อวัดผลและออกใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านการเขียน และการอ่าน
          การสมัครทั้ง 2 โครงการ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.yesthailand.org หรือสมัครผ่านศูนย์ประสานงาน YES ประจำโรงเรียนทั่วไทย การสอบจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันจำนวน 120 ข้อ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 2566 โดยจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น. ฯ สนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ
          หากท่านใดมีข้อสงสัยใด ๆ และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2508 0099 หรือทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 092 062 1139, 089 685 0944, 081 638 9706 Line : yesvolunteer
 
 TOP RELATED


NEW STORIES