ลบ แก้ไข

ประกวดชิงทุนโครงการESD

 
ประกวดชิงทุนโครงการESD
ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครการประกวดรางวัล SEAMEO - Japan Education for Sustainable Development (ESD) 
Award ประจำปี 2566 ชิงทุนและโอกาสคว้าตั๋วไปทัศนะศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับใบสมัครถึง 15 สิงหาคมศกนี้
 
          องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO - Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "Promoting Environmental Education through Utilizing Renewable Energy"
            วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนและการหาความรู้ ทักษะ แนวคิดและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต กระตุ้นให้โรงเรียนและชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่นถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในการลดผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและ แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการสอนและเรียนรู้ปฏิบัติ ผ่านโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
ประกวดชิงทุนโครงการESD

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอขอเชิญชวนสถานศึกษาของรัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา รวมถึงระดับอาชีวศึกษา ไม่เกินระดับเกรด 12 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ https://link.seameo.org/2023SEAMEOJapanESDAward/submission พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ในรูปแบบคลิปวีดิทัศน์ ความยาว 3 นาที รายละเอียดตามเอกสารแนบสถานศึกษาที่สนใจจะต้องส่งผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://link.seameo.org/2023SEAMEOJapanESDAward (QR Code ด้านล่าง)

เอกสารแนบ
01-รายละเอียดการประกวด Info Note
02-ใบสมัคร Submission Form
 
 TOP RELATED


NEW STORIES