ลบ แก้ไข

เชิญเยาวชนร่วมกิจกรรมที่ญี่ปุ่น

 
เชิญเยาวชนร่วมกิจกรรมที่
องค์กร Peace Piece Project ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจัดกิจกรรม Children’s World Peace Summit ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น และประสงค์เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566) จากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
          เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดฮิโรชิมะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้คิดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสันติภาพโลก รวมทั้งการเสริมสร้างความสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและมีบทบาทที่เข้มแข็งในสังคมระหว่างประเทศได้ในอนาคต
          ทั้งนี้ เยาวชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมได้โดยตรงได้ทางเว็บไซต์ http://peacepieceproject.com/eng/cwps/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
เชิญเยาวชนร่วมกิจกรรมที่

 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..
 
 TOP RELATED


NEW STORIES