ลบ แก้ไข

ทุนประถม-มัธยมที่กาตาร์

 
ทุนประถม-มัธยมที่กาตาร์
ขอเชิญเยาวชนชายไทยสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่สถาบันศาสนาในรัฐกาตาร์
 
          กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม (Ministry of Endowment and Islamic Affairs) รัฐกาตาร์ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชายของไทย ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สถาบันศาสนา (The Religious Institute) ในรัฐกาตาร์ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดย

          สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดและดูเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ www.islam.gov.qa ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามรัฐกาตาร์
2. ใบสมัครของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและปิดผนึกก่อนนำส่ง โดยสามารถนำส่งตามรายละเอียดที่อยู่ ดังนี้

The Scholarship Student Affairs Committee,
Ministry of Endowment and Islamic Affairs,
Po. Box 422 – Doha, the state of Qatar


3. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามสถานะการลงทะเบียนและการสมัครได้ ดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์: +974 4701069 หรือ +974 470107 Email: scholarships@islam.gov.qa
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
 TOP RELATED


NEW STORIES