ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีปีละ$17,000ที่U.S.

 
ทุนป.ตรีปีละ$17,000ที่U.
Clark University Robert Goddard international awards in USAเป็นทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ฉลาดหลักแหลม ในการมาเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดสอน โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนครั้งแรก ทุนมีมูลค่าปีละ $17,000(4ปี =$68,000)เปิดรับใบสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2021
          Clark University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในเมือง Worcester รัฐแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยมีคณะและบัณฑิตวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1887 ในฐานะสถาบันบัณฑิตศึกษาแห่งแรกของประเทศโดยปัจจุบันมีเปิดสอนในหลายระดับ คือ bachelor, master, diploma, และ doctoral degree programmes
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ และสมัครเรียนใหม่เท่านั้น
-จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
-สมัครเรียนโปรแกรมปริญญาตรีในสาขาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
            ในการสมัครจะไม่มีการแยกใบสมัคร ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนทันทีที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาใน courseที่เปิดสอนโดยในการสมัครเรียน ต้องส่งหลักฐานประกอบใบสมัคร คือ A pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport
            กรณีมาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องมีคะแนน TOEFL หรือ IELTS
 
Apply Now
 



TOP RELATED


NEW STORIES