ลบ แก้ไข

ทุนไต้หวันเพื่อนักเรียนไทย

 
ทุนไต้หวันเพื่อนักเรียนไ
นักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย ร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ
ปี2020 ครั้งที่ 19 (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย)สำนักงานตัวแทนไต้หวัน
ประจำประเทศไทย วันที่ 7 ก.ย. 63
              เมื่อวันที่ 5 ก.ย. สมาคมการค้าไทย - ไต้หวัน (Thai - Taiwan Business Association, TTBA) มูลนิธิมิตรภาพไทย – ไต้หวัน และกลุ่มนักธุรกิจไต้หวันในไทยได้จัด “พิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2020 ครั้งที่ 19” ขึ้น ณ สมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในครอบครัวผู้ยากไร้ที่มีผลการเรียนดีเด่นในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ TTBA และมูลนิธิมิตรภาพไทย – ไต้หวันเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายเหราชุนเซิง นายกสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม ประกอบด้วย นางกัวซิ่วหมิ่น ประธาน TTBA ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายอำเภอประจำจังหวัด รวมถึงผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล และนักการเมืองในพื้นที่ เป็นต้น โดยในวันที่ 5 ก.ย. มีนักธุรกิจไต้หวันในไทยและครอบครัวที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมงานนี้เป็นจำนวน 41 คน รวมไปถึงนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน และภริยาก็ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย
              มูลนิธิมิตรภาพไทย – ไต้หวันเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นโดยสมาคมการค้าไทย - ไต้หวัน (Thai - Taiwan Business Association, TTBA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและต้องการเข้ามีส่วนร่วมในงานสวัสดิการสังคม นับตั้งแต่ที่ได้ริเริ่มจัดตั้งจนปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนผ่านการบริจาคจากแวดวงนักธุรกิจไต้หวันในไทยมากมาย โดยมูลนิธิดังกล่าวได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในครอบครัวผู้ยากไร้ในจังหวัดต่างๆ ของไทยเป็นประจำทุกปี อาทิ เพชรบูรณ์ หาดใหญ่ และภูเก็ต เป็นต้น
           สำหรับความเป็นมาของการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผลมาจากเมื่อ 19 ปีที่แล้ว ในพื้นที่ดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์ดินถล่มซึ่งเป็นธรณีพิบัติภัยที่รุนแรง ส่งผลให้นักธุรกิจไต้หวันในไทยจับตาให้ความสนใจและระดมทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมการศึกษาควบคู่ไปด้วย บรรดานักธุรกิจไต้หวันในไทยจึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาขึ้นในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บรรดานักธุรกิจเหล่านี้ต่างให้ความสำคัญกับกิจกรรมข้างต้น โดยจะเห็นได้จากการที่ผู้เข้าร่วมขับรถจากกรุงเทพฯ เป็นเวลา 5 – 6 ชั่วโมงในการเดินทางไปเยี่ยมเยือนนักเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบรรดานักเรียนในครอบครัวผู้ยากไร้ ตราบจนปัจจุบันจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 19 แล้ว แม้ว่าในปีนี้ทั่วโลกจะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แต่กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเหล่านี้ยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และที่น่าจับตายิ่งไปกว่านั้นคือ ในปีนี้นักธุรกิจไต้หวันที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อไปเข้าร่วม รวมถึงเงินบริจาค ต่างมียอดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกิจกรรมในวันที่ 5 ก.ย. ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 159 คน คนละ 3,000 บาท และให้การอุปถัมภ์นักเรียนในครอบครัวผู้ยากไร้เป็นจำนวน 36 คน คนละ 10,000 บาท
           นายหลี่ฯ ร่วมแบ่งปันขณะกล่าวปราศรัยว่า ตลอด 19 ปีที่ผ่านมาที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนที่เคยได้รับทุนการศึกษาในวันนัั้น ในปัจจุบันได้กลายเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายด้าน อาทิ นักกฎหมาย พยาบาล หรือแม้กระทั่งดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอำเภอในพื้นที่ เรื่องราวและความสำเร็จเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ นายหลี่ฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อบรรดานักธุรกิจไต้หวันในไทย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนสังคมไทย หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างคุณูปการแก่สังคมไทยแล้ว ยังเป็นการปันน้ำใจสู่พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงสปิริตความเป็นไต้หวัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ท้ายสุด นายหลี่ฯ ได้ให้กำลังใจแก่บรรดานักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ให้พวกเขามุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 
 TOP RELATED


NEW STORIES