เรียนป.โทฟินแลนด์แบบจ่ายเบาๆ
เรียนป.โทฟินแลนด์แบบจ่าย

University of Tampere (UTA)มหาวิทยาลัยดังที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฟินแลนด์กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติสมัครชิงทุนค่าเรียนหรือ Tuition Fees 100% บวกเงินค่าครองชีพรายปี และ 50% ในระดับปริญญาโทหลากหลายสาขา 

       
มหาวิทยาลัย Tampere (UTA) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมุ่งมั่นในด้านวัฒนธรรมกับภารกิจทางสังคมทในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจโลกและสามารถนำไปใช้ให้เกิดความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  โดยมหาวิทยาลัยมี 9 คณะ นักศึกษา 15,000 คน เป็น 1  ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในฟินแลนด์

         
University of Tampere Scholarships Programme เป็นโปรแกรมเรียนปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนจากต่างชาติ ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่เลือก หรือเกี่ยวข้องกัน และมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, 90/Internet-based, 575/paper-based ,IELTS 6.5 with no individual score below 5.5 หรือ PTE (Academic), Pearson’s Test of Academic English; 62

         
ทุนมีทั้งเต็มจำนวนและครึ่งหนึ่งของค่าเรียน ตลอดระยะเวลา 2 ปี กรณีผู้ผ่านการพิจารณาว่ามีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม จะได้ทุน 100% รวมทั้งเงินช่วยค่าครองชีพอีกปีละ 7,000 ยูโร

         
ผู้สนใจสมัครขอทุนในระบบออนไลน์ ภายใน 13 มกราคม 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมทาง..,    


Application:   https://www.uta.fi/admissions/node/73   
Link: 
https://www.uta.fi/admissions/fees-and-scholarships
โดย Mickey Eduzones
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
พิมพ์หน้านี้